สื่อสุขภาพจิต บทความสุขภาพจิต


article-cover

ดูแลจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง‬

Sanya Thammawong 5 months ago

ดูแลจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง‬

article-cover

ซึมเศร้าแค่ไหนเป็น’โรคซึมเศร้า’

Sanya Thammawong 7 months ago

ซึมเศร้าแค่ไหนเป็น’โรคซึมเศร้า’

article-cover

โรคติดพนัน Gambling disorder

Sanya Thammawong 7 months ago

โรคติดพนัน Gambling disorder

article-cover

“5 สัญญานเตือนบนโลกโซเชียลที่สะท้อนความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย”

Sanya Thammawong 7 months ago

“5 สัญญานเตือนบนโลกโซเชียลที่สะท้อนความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย”

article-cover

เจตนารมณ์ที่สำคัญ พ.ร.บ.สุขภาพจิต 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 2562

Sanya Thammawong 7 months ago

เจตนารมณ์ที่สำคัญ พ.ร.บ.สุขภาพจิต 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 2562

article-cover

10 สัญญาณเตือนอารมณ์”โกรธ”

Sanya Thammawong 7 months ago

10 สัญญาณเตือนอารมณ์”โกรธ”

article-cover

10 วิธีจัดการความ”โกรธ”

Sanya Thammawong 7 months ago

10 วิธีจัดการความ”โกรธ”

article-cover

PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) โรคเครียดภายหลังภยันตราย

Sanya Thammawong 7 months ago

PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) โรคเครียดภายหลังภยันตราย