ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


logo-pic

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567

Sanya Thammawong 5 months ago

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567

logo-pic

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

Sanya Thammawong one year ago

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

logo-pic

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

Sanya Thammawong a month ago

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

logo-pic

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2567

Sanya Thammawong 2 months ago

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2567

logo-pic

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2566

Sanya Thammawong 3 months ago

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2566

logo-pic

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

Sanya Thammawong 4 months ago

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

logo-pic

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2566

Sanya Thammawong 5 months ago

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2566

logo-pic

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2566

Sanya Thammawong 6 months ago

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2566

logo-pic

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2566

Sanya Thammawong 7 months ago

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2566

logo-pic

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

Sanya Thammawong 8 months ago

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

logo-pic

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2566

Sanya Thammawong 9 months ago

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2566

logo-pic

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

Sanya Thammawong 10 months ago

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

logo-pic

รายงานผลผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566

Sanya Thammawong 4 months ago

รายงานผลผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566

logo-pic

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

Sanya Thammawong a month ago

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

logo-pic

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567

Sanya Thammawong 2 months ago

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567

logo-pic

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566

Sanya Thammawong 4 months ago

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566

logo-pic

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

Sanya Thammawong 5 months ago

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

logo-pic

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566

Sanya Thammawong 5 months ago

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566

logo-pic

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 5 พันบาท-ไตรมาสที่ 4

Sanya Thammawong 6 months ago

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 5 พันบาท-ไตรมาสที่ 4

logo-pic

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 5 พันบาท-ไตรมาสที่ 3

Sanya Thammawong 9 months ago

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 5 พันบาท-ไตรมาสที่ 3

logo-pic

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 5 พันบาท-ไตรมาสที่ 2

Sanya Thammawong 12 months ago

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 5 พันบาท-ไตรมาสที่ 2

logo-pic

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 5 พันบาท-ไตรมาสที่ 1

Sanya Thammawong one year ago

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 5 พันบาท-ไตรมาสที่ 1