ติดต่อเรา


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

  • เลขที่ 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  • โทรศัพท์ 0-4425-6729
  • โทรสาร 0-4425-6730
  • อีเมล mhc9dmh@gmail.com