ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ


logo-pic

ประกาศนโยบายการปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Sanya Thammawong 3 months ago

ประกาศนโยบายการปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

logo-pic

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

Sanya Thammawong 7 months ago

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

logo-pic

ประกาศเจตนารมณ์การเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของรางวัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Sanya Thammawong 7 months ago

ประกาศเจตนารมณ์การเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของรางวัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

logo-pic

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"

Sanya Thammawong 7 months ago

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"