ผู้บริหารหน่วยงาน


employee-pic

นายนิตย์ ทองเพชรศรี

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

โทรศัพท์ 09 7918 6374

employee-pic

นางณัฏฐา ศิริผล

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

โทรศัพท์ 08 7863 6634

employee-pic

นางสาววรวรรณ หนึ่งด่านจาก

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต

โทรศัพท์ 08 1266 6053