ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน


logo-pic

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Sanya Thammawong 5 days ago

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

logo-pic

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จำนวน 1 อัตรา

Sanya Thammawong 4 weeks ago

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จำนวน 1 อัตรา

logo-pic

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

Sanya Thammawong 12 months ago

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

logo-pic

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายและรับโอนฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และกำหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก

Sanya Thammawong 12 months ago

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายและรับโอนฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และกำหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก

logo-pic

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 รับย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

Sanya Thammawong 2 years ago

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 รับย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา