ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน


logo-pic

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ทำงานขับรถยนต์ส่วนราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Sanya Thammawong 2 months ago

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ทำงานขับรถยนต์ส่วนราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

logo-pic

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานขับรถยนต์ส่วนราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Sanya Thammawong 2 months ago

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานขับรถยนต์ส่วนราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

logo-pic

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรและเลือกสรรสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานขับรถยนต์ส่วนราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Sanya Thammawong 2 months ago

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรและเลือกสรรสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานขับรถยนต์ส่วนราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

logo-pic

ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งจ้างเหมาบริการทำงานขับรถยนต์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จำนวน 1 ตำแหน่ง

Sanya Thammawong 2 months ago

ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งจ้างเหมาบริการทำงานขับรถยนต์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จำนวน 1 ตำแหน่ง

logo-pic

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Sanya Thammawong 3 months ago

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

logo-pic

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Sanya Thammawong 3 months ago

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

logo-pic

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Sanya Thammawong 3 months ago

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

logo-pic

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จำนวน 1 อัตรา

Sanya Thammawong 4 months ago

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จำนวน 1 อัตรา

logo-pic

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

Sanya Thammawong one year ago

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

logo-pic

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายและรับโอนฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และกำหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก

Sanya Thammawong one year ago

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายและรับโอนฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และกำหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก