ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม


post-pic

โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Advisor) และโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการและองค์กร เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567

Sanya Thammawong 3 weeks ago

โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Advisor) และโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการและองค์กร เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567

post-pic

โครงการพัฒนาพลเมืองนักสื่อสารสร้างสุข เพื่อการดูแลสุขภาวะทางจิตของประชาชนในชุมชนผ่าน Digital Platform บ้าน-พลัง-ใจ และเครือข่ายภาคประชาชน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567

Sanya Thammawong 4 weeks ago

โครงการพัฒนาพลเมืองนักสื่อสารสร้างสุข เพื่อการดูแลสุขภาวะทางจิตของประชาชนในชุมชนผ่าน Digital Platform บ้าน-พลัง-ใจ และเครือข่ายภาคประชาชน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567

post-pic

กิจกรรม ”จิตอาสาทำความดีเพื่อความดี” ตักบาตรทำบุญพระสงฆ์

Sanya Thammawong 4 weeks ago

กิจกรรม ”จิตอาสาทำความดีเพื่อความดี” ตักบาตรทำบุญพระสงฆ์

post-pic

การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Sanya Thammawong 4 weeks ago

การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

post-pic

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำด้านการสื่อสารสุขภาพจิต เพื่อบูรณาการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567

Sanya Thammawong 2 months ago

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำด้านการสื่อสารสุขภาพจิต เพื่อบูรณาการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567