ประกาศเจตนารมณ์การเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของรางวัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


employee-pic
Sanya Thammawong 7 months ago
แชร์

Unable to display PDF file.Download instead.