โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเสริมสร้างทักษะการคัดกรอง ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567


employee-pic
Sanya Thammawong 3 weeks ago
แชร์

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเสริมสร้างทักษะการคัดกรอง ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุและสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุและพัฒนาศักยภาพแกนนำให้มีความรู้และทักษะ ในการส่งเสริมสุขภาพจิต คัดกรอง และประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ สร้างความรอบรู้สุขภาพจิต รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ตามปัญหาที่พบได้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป้าหมาย แกนนำชมรมผู้สูงอายุและประธานชมรมผู้สูงอายุ รวม 20 คน