การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม 3 หมอ ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)


employee-pic
Sanya Thammawong 3 weeks ago
แชร์