กิจกรรมตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่เรือนจำสีคิ้ว เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 ณ เรือนจำสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


employee-pic
Sanya Thammawong 3 weeks ago
แชร์

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่เรือนจำสีคิ้ว เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ เรือนจำสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 56 ท่าน ในวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองระดับความเครียดและให้คำปรึกษาสุขภาพจิต กับเจ้าหน้าที่เรือนจำ เขตสุขภาพที่ 9 ด้วยการตรวจเช็คสุขภาพใจ (MENTAL HEALTH CHECK-IN) และเครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ รุ่น Max Pulse และเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และภาวะเครียดรุนแรงของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ พบเจ้าหน้าที่เรือนจำมีค่าคะแนนความเครียดสูง จำนวน 17 ท่าน ได้รับการให้คำปรึกษาและส่งต่อข้อมูล เพื่อดูแลต่อเนื่องโดยนักจิตวิทยาของเรือนจำสีคิ้วต่อไป