กิจกรรมตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


employee-pic
Sanya Thammawong a month ago
แชร์

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง และให้คำปรึกษาสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 72 ท่าน ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองระดับความเครียด และให้คำปรึกษาสุขภาพจิตกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เขตสุขภาพที่ 9 ด้วยการตรวจเช็คสุขภาพใจ (MENTAL HEALTH CHECK-IN) และเครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ รุ่น Max Pulse และเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และภาวะเครียดรุนแรงของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้พบเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีค่าคะแนนความเครียดทางกายและใจ จำนวน 34 รายได้รับการให้คำปรึกษาและส่งต่อข้อมูลให้ผู้บริหารเรือนจำ เพื่อดูแลต่อเนื่อง โดยนักจิตวิทยาและพยาบาลวิชาชีพของเรือนจำ