ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เข้าร่วมโครงการ "พาหมอไปหาประชาชน" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


employee-pic
Sanya Thammawong a month ago
แชร์

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ "พาหมอไปหาประชาชน" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมประกอบด้วย คลินิกคัดกรองสมาธิสั้นในเด็ก และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตแก่ประชาชน ณ โรงเรียนพิมายวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา