กิจกรรมตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ เรือนจำกลางคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา


employee-pic
Sanya Thammawong 2 months ago
แชร์

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง และให้คำปรึกษาสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ เรือนจำกลางคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 112 ท่าน ในวันที่ 22-23 และ 30 เมษายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองระดับความเครียด และให้คำปรึกษาสุขภาพจิตกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เขตสุขภาพที่ 9 ด้วยการตรวจเช็คสุขภาพใจ (MENTAL HEALTH CHECK-IN) และเครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ รุ่น Max Pulse และเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และภาวะเครียดรุนแรงของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้พบเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีค่าคะแนนความเครียดสูง จำนวน 54 ท่าน ได้รับการให้คำปรึกษาและส่งต่อข้อมูล เพื่อดูแลต่อเนื่องโดยนักจิตวิทยาของเรือนจำ