กิจกรรมตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา


employee-pic
Sanya Thammawong 2 months ago
แชร์

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง และให้คำปรึกษาสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 25 ท่าน ในวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองระดับความเครียด และให้คำปรึกษาสุขภาพจิตกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เขตสุขภาพที่ 9 ด้วยเครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ รุ่น Max Pulse และเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และภาวะเครียดรุนแรงของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ พบเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ มีค่าคะแนนความเครียดสูง จำนวน 13 ท่าน ได้รับการให้คำปรึกษาและส่งต่อข้อมูล เพื่อดูแลต่อเนื่อง โดยนักจิตวิทยาของเรือนจำ