ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะการใช้งานเครื่องตรวจวัดความแปรปรวนการเต้นของหัวใจ รุ่น Max Pulse ให้กับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์และโรงพยาบาลสตึก


employee-pic
Sanya Thammawong 3 weeks ago
แชร์
headline-pic