กิจกรรม ”จิตอาสาทำความดีเพื่อความดี” ตักบาตรทำบุญพระสงฆ์


employee-pic
Sanya Thammawong 4 weeks ago
แชร์

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ร่วมงานวันครบรอบสถาปนา 59 ปี โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โดยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการตามข้อตกลงการพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม "จิตอาสาทำความดีเพื่อความดี” ตักบาตรทำบุญพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ บริเวณหน้าหอกรองจิต โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา  ราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา