การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


employee-pic
Sanya Thammawong 4 weeks ago
แชร์

วันที่ 16 มีนาคม 2567 นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์มงคล ศิริเทพทวี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และนายนิตย์ ทองเพชรศรี ผู้อำนวยการสุขภาพจิตที่ 9 และทีมบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ MCC HALL ชั้น 3 THE MALL นครราชสีมา