โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเสริมสร้างทักษะการคัดกรองดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุและเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุพื้นที่นำร่อง จังหวัดนครราชสีมา เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567


employee-pic
Sanya Thammawong a month ago
แชร์
headline-pic