โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำด้านการสื่อสารสุขภาพจิต เพื่อบูรณาการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567


employee-pic
Sanya Thammawong 2 months ago
แชร์

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ทีมนำด้านการสื่อสารสุขภาพจิต เพื่อบูรณาการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะริช โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายนิตย์ ทองเพชรศรี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เป็นประธานเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์  และบุคลากรแกนนำให้มีความรู้ ความเข้าใจและความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย มีแผนสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย พัฒนาเครือข่ายทีมนำในการดำเนินการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์และบุคลากรแกนนำในมหาวิทยาลัย นักจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพ และหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 66 ท่าน