Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > รับสมัครงาน
1234
Next   Last

 • ดาวน์โหลดเอกสาร [1/9/64 11:5]


 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ Download 203.03 Kb [28/5/64 12:53]

 • ดาวน์โหลดเอกสาร [19/2/64 13:12]
 • ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา Download 653.47 Kb [26/10/63 13:59]
 • ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

  เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

  Download 75.73 Kb [15/10/63 12:43]
 • ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักจิตวิทยา

  Download 2629.07 Kb [5/10/63 16:31]
 • ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ตำแหน่งนักจิตวิทยา

  Download 290.55 Kb [13/9/63 19:50]
 • ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

  ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ในวันที่ 1 กันยายน 2563

  Download 689.46 Kb [28/8/63 14:21]
 • ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

  ตามประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ไปแล้ว นั้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 6 แห่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามเอกสารแนบท้าย Download 408.41 Kb [19/8/63 15:31]
 • ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

          ตามประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา และได้ปิดรับสมัครไปแล้ว นั้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ Download 2658.48 Kb [7/8/63 13:20]
 • ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เงินเดือน  18900 บาท

  Download 3422.34 Kb [21/7/63 9:22]
 • 1234
  Next   Last