Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ > ฐานข้อมูล > จำนวนผู้รับบริการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
วันที่รับบริการ  ถึง  
 
การบริการจำนวนคนจำนวนครั้ง
รับการถ่ายทอดองค์ความรู้(อบรม/ประชุม/สัมมนา)37045510
สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี่00
ให้คำปรึกษา/แนะนำทางวิชาการ66
จัดนิทรรศการ/รณรงค์/ออกหน่วย11
นิเทศ00
วิทยากรประจำกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการ Motivation Interview Technique ในผู้ป่วยโรคเรื่อรัง 00
วิทยากร67
วิทยากรกลุ่ม11
อบรมพัฒนาศักยาภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ รุ่น 100
คณะทำงาน55
ผู้ประสานงาน00

หน่วยงานผู้รับบริการจำนวนคนจำนวนครั้ง
โรงเรียนโฆสิตสโมสร1724
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 51533
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 91427
กรมสุขภาพจิต1335
โรงเรียน1116
โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า1111
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 111123
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 31128
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 41117
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 81124
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย1015
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11016
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 21028
 910
โรงเรียนบ้านหว้า913
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น910
1816588
ต.บ้านดู่814
ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย88
โรงเรียนราชวินิต89
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์810
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10814
สถาบันราชานุกูล819
รพ.บางละมุง78
รร.เชียงใหม่ประชานุสรณ์78
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ710
โรงเรียนลำปลายมาศ79
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย711
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม79
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม710
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13715
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์712
รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์610
รพ.นางรอง66
รพ.พิมาย69
โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา611
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค69
โรงเรียนวัดเจ้ามูล66
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ611
สสอ.เมืองสุรินทร์68
1832455
GBDi57
ต.ดอนกอก515
บริษัทไทยเพิ่มพูลโฮมช็อปจำกัด58
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร55
รพ.บางบ่อ59
รพ.พุทไธสง511
รพ.สต.บ้านสะอาด ตำบลสะอาด55
โรงพยาบาลศรีธัญญา55
โรงเรียนดาราคาม58
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ59
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์55
โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ55
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก57
โรงเรียนมะค่าสามัคคี56
โรงเรียนวัดหนัง58
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น58
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา55
สสจ.ชัยภูมิ510
สสอ.เมืองบุรีรัมย์59
------อื่นๆระบุ------57
รพ.ครบุรี48
รพ.ชุมพวง46
รพ.ภักดีชุมพล416
รพ.มหาราชนครราชสีมา45
รพ.รัตนบุรี47
รพ.ศีขรภูมิ44
รพ.สต.โนนสว่าง ตำบลเขาคอก45
รพ.สต.บางพลีน้อย44
รพ.สต.บ้านโคกประเดียก ตำบลละเวี้ย44
รพ.สต.แหลมประดู่44
รพ.เสิงสาง44
รพ.หนองบัวแดง44
โรงเรียนโคกม่วงศึกษา45
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย44
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา44
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน44
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ​ เบญจมราชาลัย44
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา46
โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)44
โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)44
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ47
โรงเรียนพิมายวิทยา45
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม44
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก44
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม44
โรงเรียนวัดชนะสงคราม44
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ44
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส49
โรงเรียนวัดรางบัว44
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์44
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ44
โรงเรียนสารวิทยา44
โรงเรียนหอวัง44
โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์44
สพป.กทม.47
สพป.ขอนแก่น เขต 545
สพป.นม.744
สพม.นครราชสีมา44
สสจ.บุรีรัมย์46
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว48
ร.ร.สารคามพิทยาคม37
รพ.เกษตรสมบูรณ์37
รพ.แก้งคร้อ35
รพ.เขาฉกรรจ์36
รพ.เขาสมิง33
รพ.คง36
รพ.ตราด34
รพ.นายายอาม37
รพ.บางพลี33
รพ.บ้านแท่น39
รพ.ปราสาท33
รพ.ปักธงชัย33
รพ.แปลงยาว34
รพ.โป่งน้ำร้อน33
รพ.พนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา34
รพ.โพนทอง35
รพ.ละหานทราย34
รพ.ลำปลายมาศ33
รพ.สต.โคกสูง34
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สาขาวัดบางปิ้ง34
รพ.สต.ตาจั่น36
รพ.สต.บ้านกรูด ตำบลตูมใหญ่34
รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่34
รพ.สต.ประทัดบุ 35
รพ.สต.ห้วยแก36
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว34
รพ.สมุทรปราการ35
รพ.สำโรงทาบ36
รพ.สุรินทร์34
ราชวินิต มัธยม33
โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​33
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์33
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา33
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน34
โรงเรียนขัติยะวงษา34
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ33
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม33
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ33
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร33
โรงเรียนนาโกวิทยา33
โรงเรียนบางกะปิ33
โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)34
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่33
โรงเรียนบ้านโนนข่า33
โรงเรียนบ้านสะอาด34
โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์37
โรงเรียนปัญญาวรคุณ33
โรงเรียนพญาไท35
โรงเรียนพรตพิทยพยัต33
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม33
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์33
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง33
โรงเรียนราชวินิตบางเขน33
โรงเรียนวังข่าพัฒนา33
โรงเรียนวัดด่าน36
โรงเรียนวัดโสมนัส33
โรงเรียนวัดอมรินทราราม33
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย33
โรงเรียนสตรีศึกษา33
โรงเรียนสายน้ำทิพย์35
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม33
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา33
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองรพ.กาฬสินธุ์35
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี38
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์36
สถาบันกัลยาณ์ราชนรินทร์33
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 336
สพป.ขอนแก่น เขต536
สสจ.นครราชสีมา 311
สสอ.ชำนิ35
สสอ.โนนดินแดง35
สสอ.โนนสูง39
สสอ.บัวเชด35
สสอ.เมือง36
สสอ.รัตนบุรี34
สสอ.ละหานทราย38
สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมกระจกแก้วและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย34
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต137
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่733
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์33
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ35
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร33
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์33
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า36
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ34
1731922
Saraya MFG. (Thailand) Co.,Ltd.22
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯ จ.สุรินทร์22
ชมรมผู้สูงอายุ22
ทดสอบ22
เทศบาลตำบลโคกกรวด22
เทศบาลตำบลเชียงใหม่22
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร23
บริษัท โตโย อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด22
บริษัทไทยลอตเต้ จำกัด23
บริษัทเอกชน22
มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน24
ร.ร.บ้านนาเจริญ22
รพ.กมลาไสย22
รพ.กันทรวิชัย23
รพ.แก่งหางแมว26
รพ.ขามทะเลสอ23
รพ.ขามสะแกแสง26
รพ.เขาวง26
รพ.คลองหาด22
รพ.คอนสวรรค์23
รพ.คูเมือง23
รพ.แคนดง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา22
รพ.จอมพระ24
รพ.จักราช22
รพ.จัตุรัส22
รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์23
รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์23
รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง27
รพ.ชลบุรี23
รพ.ซำสูง24
รพ.ด่านขุนทด23
รพ.ท่าตะเกียบ23
รพ.นาเชือก24
รพ.นาโพธิ์27
รพ.นามน23
รพ.น้ำพอง22
รพ.นิคมพัฒนา25
รพ.โนนดินแดง26
รพ.โนนไทย22
รพ.บ่อทอง24
รพ.บัวลาย25
รพ.บัวใหญ่23
รพ.บางจาก25
รพ.บางปะกง25
รพ.บ้านกรวด22
รพ.บ้านบึง23
รพ.บ้านไผ่22
รพ.บุรีรัมย์23
รพ.ปากช่องนานา23
รพ.พระทองคำ25
รพ.พระปกเกล้า24
รพ.พล23
รพ.พลับพลาชัย22
รพ.พุทธโสธร23
รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ23
รพ.มหาสารคาม22
รพ.ร่องคำ24
รพ.ร้อยเอ็ด22
รพ.ระยอง22
รพ.ลำดวน25
รพ.ลืออำนาจ22
รพ.วังน้ำเขียว23
รพ.วาปีปทุม24
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์22
รพ.ศรีมหาโพธิ23
รพ.สต.กุดจิก23
รพ.สต.กุดยม25
รพ.สต.โขมง23
รพ.สต.คลองนารายณ์23
รพ.สต.คลองบ้านโพธิ์22
รพ.สต.คึมชาด23
รพ.สต.โคกว่าน ตำบลโคกว่าน22
รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน22
รพ.สต.จอมแก้ว23
รพ.สต.ซึ้ง22
รพ.สต.ดอนชมพู23
รพ.สต.ด่าน22
รพ.สต.ตะโก22
รพ.สต.ตะพง22
รพ.สต.ตั้งใจ23
รพ.สต.ทรงคนอง22
รพ.สต.ท่าข้าม22
รพ.สต.ท่าพลับ22
รพ.สต.ท้ายบ้าน22
รพ.สต.เทนมีย์22
รพ.สต.นครเนื่องเขต22
รพ.สต.นาดี22
รพ.สต.โนนสะอาด22
รพ.สต.บางครุ22
รพ.สต.บางเตย26
รพ.สต.บางพึ่ง23
รพ.สต.บ้านกระเฉท28
รพ.สต.บ้านกาเกาะ ตำบลตาอ๊อง22
รพ.สต.บ้านกุดโดน22
รพ.สต.บ้านกุดหูลิง22
รพ.สต.บ้านคลองตาเพชร23
รพ.สต.บ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง22
รพ.สต.บ้านโคกสะอาด ปังกู22
รพ.สต.บ้านโคกสัมพันธ์ ตำบลปะทัดบุ22
รพ.สต.บ้านจอม ตำบลสองชั้น24
รพ.สต.บ้านเจียง22
รพ.สต.บ้านฉางเกลือ23
รพ.สต.บ้านดอนสวรรค์24
รพ.สต.บ้านตลุงเก่า ตำบลโคกม้า22
รพ.สต.บ้านตาจง ตำบลตาจง23
รพ.สต.บ้านนา22
รพ.สต.บ้านนาเจริญ22
รพ.สต.บ้านน้ำบุ่น23
รพ.สต.บ้านบ่อเวฬุ ตำบลบ่อเวฬุ22
รพ.สต.บ้านบุ22
รพ.สต.บ้านไผ่ ตำบลหมูม้น27
รพ.สต.บ้านพลับพลา22
รพ.สต.บ้านมะขามคู่22
รพ.สต.บ้านยายร้า22
รพ.สต.บ้านว่านพัฒนา ตำบลโคกสะอาด23
รพ.สต.บ้านศรีสว่าง22
รพ.สต.บ้านสายโท 5 ใต้ ตำบลจันทบเพชร22
รพ.สต.บ้านสิงห์ ตำบลบ้านสิงห์22
รพ.สต.บ้านหนองครก ตำบลเมืองแฝก22
รพ.สต.บ้านหนองจอก23
รพ.สต.บ้านหนองแซง23
รพ.สต.บ้านหนองไม้งาม ตำบลหนองไม้งาม22
รพ.สต.บ้านหนองแวง22
รพ.สต.บ้านห้วยคนทา22
รพ.สต.บ้านห้วยยางดง22
รพ.สต.บ้านหัวถนน ตำบลหัวถนน23
รพ.สต.บ้านหินดาษ ตำบลขุนซ่อง22
รพ.สต.บ้านเหล่าไฮงาม24
รพ.สต.บ้านใหม่24
รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย22
รพ.สต.ประดู่22
รพ.สต.ปราสาททอง22
รพ.สต.ปีกฝาย ตำบลหนองตาด22
รพ.สต.ผาเบียด22
รพ.สต.ฟากห้วย23
รพ.สต.เมืองที25
รพ.สต.เมืองใหม่24
รพ.สต.ยาง23
รพ.สต.ยุบอีปูน22
รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา22
รพ.สต.ลาดขวาง23
รพ.สต.วังใหม่23
รพ.สต.ศาลเจ้าพ่อ23
รพ.สต.ศีรษะจรเข้ใหญ่24
รพ.สต.สระสี่เหลี่ยม27
รพ.สต.สลักได23
รพ.สต.สวาย22
รพ.สต.สำโรงเหนือ22
รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ22
รพ.สต.แสลงพันธ์22
รพ.สต.หนองกระทุ่ม24
รพ.สต.หนองกุงเซิน22
รพ.สต.หนองขาม22
รพ.สต.หนองตะไก้22
รพ.สต.หนองแวง22
รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง22
รพ.สต.หนองโสน ตำบลหนองโสน22
รพ.สต.ห้วยต้อน22
รพ.สต.ห้วยแย้22
รพ.สต.หัวหนอง24
รพ.สต.ใหม่สำโรง24
รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น22
รพ.สนม24
รพ.สนามชัยเขต25
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา23
รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน22
รพ.สัตหีบกม1022
รพ.สิรินธร22
รพ.หนองกุงศรี24
รพ.หนองบัวระเหว23
รพ.หนองหงส์23
รพ.ห้วยแถลง22
รพ.แหลมสิงห์23
รพ.อำนาจเจริญ22
รร.ชุมชนนาจารย์วิทยา24
รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒22
รร.บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)22
รร.เมืองเหนือวิทยาคม24
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย23
โรงพยาบาลยโสธร22
โรงพยาบาลเวียงเก่า23
โรงพยาบาลสุรินทร์22
โรงเรียน​โนน​งาม​ศึกษา​23
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร22
โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์22
โรงเรียนคุรุประชานุกูล22
โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ22
โรงเรียนจารย์ตำรา22
โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข22
โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง22
โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง22
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม22
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์22
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สังกัด สพป.กส.125
โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม22
โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์24
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์22
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ22
โรงเรียนนนทรีวิทยา22
โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์23
โรงเรียนนาทันวิทยา22
โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์22
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)22
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)22
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม22
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส23
โรงเรียนบ้านคุย สพป.กส.322
โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล23
โรงเรียนบ้านธาตุ24
โรงเรียนบ้านนางแดด22
โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี22
โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง สพป.กส.322
โรงเรียนบ้านโนนเหม่า22
โรงเรียนบ้านบ่อทอง23
โรงเรียนบ้านป่ายาง22
โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์22
โรงเรียนบ้านม่วงกุล22
โรงเรียนบ้านลาดใต้22
โรงเรียนบ้านลาดเหนือ22
โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร22
โรงเรียนบ้านวังมน23
โรงเรียนบ้านหนองแก22
โรงเรียนบ้านหนองแวง22
โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ22
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น27
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม22
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ22
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล22
โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์22
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์22
โรงเรียนปทุมคงคา22
โรงเรียนพิมายสามัคคี 122
โรงเรียนเพชรหนองขาม23
โรงเรียนมหาวีรานุวัตร22
โรงเรียนมหิศราธิบดี22
โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม22
โรงเรียนยางคำวิทยา22
โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา23
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต22
โรงเรียนวัดนาคปรก22
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส22
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร22
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)22
โรงเรียนวัดสังเวช22
โรงเรียนวัดหนองครก22
โรงเรียนวัดอินทาราม22
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย22
โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา22
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ22
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย23
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์22
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์22
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม23
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย22
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)22
โรงเรียนสีดาวิทยา22
โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม23
โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง22
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์22
โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์23
โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์24
โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม22
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง23
โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร22
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์23
โรงเรียนอนุกูลนารี22
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ22
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง22
ศพด.ทต.หนองหงส์22
ศพด.วัดเทพประดิษฐุ์24
ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค22
ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ22
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์22
ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน22
ศูนย์แพทย์ชุมชนรพ.พระปกเกล้า22
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่​ 722
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 622
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 723
ศูนย์สุขภาพจิตที่1223
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลขามทะเลสอ22
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง 222
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด29
สพด.ตำบลเย้ยปราสาท22
สพป.กส.322
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 124
สพป.ขอนแก่น 5 23
สพป.ชัยภูมิ 222
สพป.ร้อยเอ็ดเขต122
สพม.ขอนแก่น26
สภ.เมืองสุรินทร์22
สสอ.คอนสวรรค์22
สสอ.เทพสถิต23
สสอ.นางรอง22
สสอ.บัวลาย22
สสอ.ประโคนชัย25
สสอ.ปะคำ24
สสอ.ปักธงชัย23
สสอ.ปากช่อง24
สสอ.พลับพลาชัย26
สสอ.พุทไธสง23
สสอ.วังน้ำเขียว22
สสอ.ศีขรภูมิ23
สสอ.สังขะ23
สสอ.สีคิ้ว22
สสอ.สีดา24
สสอ.สุรินทร์23
สสอ.หนองกี่23
สสอ.หนองบัวแดง24
สสอ.หนองบัวระเหว210
สสอ.ห้วยราช22
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร22
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร23
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 124
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ22
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์25
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี28
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม22
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี25
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม22
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว24
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย23
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง23
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนบท22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซำสูง22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ23
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปลาม้า22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น26
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำ25
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเก่า22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนางคนิคม22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี26
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองนาคำ22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี22
สำนักวิชาการสุขภาพจิต22
องค์การบริหารส่วนต.บ้านดู่22
อบต.ท่าสว่าง22
อบต.บ้านดู่22
อบต.เมืองบัว22
อบต.วังไม้แดง22
อบต.หนองกราด22
อบต.หนองแวง23
อบต.หนองโสน22
อบต.ห้วยบง22
อบต.ห้วยไร่24
สพป.กส.212
0848235864,04460904114
2622711
28 คลินิกทันตกรรม11
Ass13
General Kandy Hospital11
IHI Turbo (Thailand) co.,Ltd11
กก.ต​ชด.1311
กก.ตชด.1311
กก.ตชด.1411
กง.เวชกรรมสังคม11
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต13
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต16
คชอ.มหาชัย12
ครู11
ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา11
ครูศพด.วัดสระปทุม11
คลินิกทันตกรรมมอส11
คลินิกหมอครอบครัวหนองตาหมู่12
คลินิกอบอุ่นปากช่อง12
จิตเวช11
จิตเวชและยาเสพติด รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี11
ชมรม TO BE NUMBER ONE11
ชัยภูมิ11
เช็นทรัลปาร์คคลินิกเวชกรรม สาขา 213
ต.ชุมพลบุรี14
ต.ตรำดม11
ต.สำเภาลูน12
ต.หนองแจ้งใหญ่11
ต.หนองใหญ่11
ทต. ห้วยหิน11
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง11
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์12
ที่ทำการปกครองอำเภอขามทะเลสอ12
ที่ทำการปกครองอำเภอเขวาสินรินทร์11
ที่ทำการปกครองอำเภอคูเมือง11
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย11
ที่ทำการปกครองอำเภอซำสูง11
ที่ทำการปกครองอำเภอนาโพธิ์11
ที่ทำการปกครองอำเภอบัวเชด11
ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่11
ที่ทำการปกครองอำเภอปักธงชัย11
ที่ทำการปกครองอำเภอพล11
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์11
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองนาคำ11
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง11
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฮี11
ที่ว่าการอำเภอชนบท11
ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ11
เทศบาล​ตํา​บ​ล​รังกา​ใหญ่​11
เทศบาลต.หนองเต็ง12
เทศบาลตำบลกุดจิก11
เทศบาลตำบลโชคชัย11
เทศบาลตำบลด่านเกวียน11
เทศบาลตำบลตลาด12
เทศบาลตำบลถาวร11
เทศบาลตำบลท่าตูม11
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่11
เทศบาลตำบลโนนสะอาด11
เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง11
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม11
เทศบาลตำบลเมืองคง11
เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ11
เทศบาลตำบลสตึก11
เทศบาลตำบลสีมามงคล11
เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ11
เทศบาลตำบลหนองเต็ง11
เทศบาลตำบลหนองปล่อง11
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม11
เทศบาลโนนสูง11
เทศบาลปากช่อง11
เทศบาลเมืองมาบตาพุด11
เทศบาลเมืองสีคิ้ว11
โนงเรีบ้านหนองผ้าอ้อม11
บ.จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด 11
บจก. ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี รีเจินนัล เซนเตอร์11
บจก.โตโยไฟน์ (ไทยแลนด์)11
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)11
บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย13
บริษัท แก้วปราการ จำกัด11
บริษัท เซเลอเรส (ประเทศไทย) จำกัด11
บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด11
บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด 11
บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)11
บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย)จำกัด11
บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด12
บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) มหาชน11
บริษัททีบีเคเค(ประเทศไทย)จำกัด11
บริษัทไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท จำกัด12
บริษัทโอคิโซะ(ประเทศไทย)จำกัด11
บ้านเมืองฝาง12
บ้านหว้า12
บ้านใหม่11
บุคลากรโรงเรียนบ้านละว้า สพป.ขอนแก่นเขต 211
ปกครองอำเภอเขาวง11
พนักงานบริษัทฯ11
พมจ.สุรินทร์11
ร.พ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์11
ร.พ.นพรัตนราชธานี11
ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์11
ร.ร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์12
ร.ร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า12
ร.ร.นาฝายวิทยา13
ร.ร.น้ำจั้นราษฎร์บำรุง11
ร.ร.บ้านโนนสะอาด11
ร.ร.บ้านละว้า17
ร.ร.บ้านวังหว้า11
ร.ร.บ้านหนองเม็ก13
ร.ร.บ้านหนองสระพัง12
ร.ร.บ้านเหล่าค้อ11
ร.ร.เบญจมราชาลัยฯ11
ร.ร.หนองหูลิงเจริญเวทย์11
ร.ร.เหล่านาแกวิทยานุสรณ์11
รพ.กบินทร์บุรี11
รพ.กลาง11
รพ.กันทรารมย์11
รพ.กาบเชิง11
รพ.กาฬสินธุ์11
รพ.กุดชุม11
รพ.เกษตรวิสัย11
รพ.เกาะจันทร์11
รพ.เกาะสีชัง13
รพ.โกสุมพิสัย11
รพ.ขลุง13
รพ.ขุขันธ์11
รพ.ขุนหาญ11
รพ.เขวาสินรินทร์11
รพ.เขาคิชฌกูฏ13
รพ.เขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11
รพ.เขาสุกิม12
รพ.คลองเขื่อน12
รพ.ค้อวัง12
รพ.โคกสูง12
รพ.จตุรพักตรพิมาน12
รพ.จังหาร12
รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์11
รพ.จิตเวชนครราชสีมา11
รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ 14
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์11
รพ.เฉลิมพระเกียรติ(นครราชสีมา)11
รพ.ชนบท11
รพ.ชัยภูมิ12
รพ.เชียงขวัญ11
รพ.เชียงยืน11
รพ.โชคชัย11
รพ.ตาพระยา14
รพ.ทรายมูล11
รพ.ท่าคันโท14
รพ.ท่าตูม11
รพ.ท่าใหม่14
รพ.เทพรัตน์12
รพ.เทพสถิต14
รพ.ไทยเจริญ11
รพ.ธวัชบุรี11
รพ.ธัญญรักษ์ขอนแก่น11
รพ.นาดี12
รพ.นาดูน11
รพ.น้ำเกลี้ยง13
รพ.เนินสง่า18
รพ.โนนคูณ11
รพ.โนนแดง13
รพ.โนนสูง11
รพ.บัวเชด11
รพ.บางคล้า11
รพ.บางน้ำเปรี้ยว11
รพ.บ้านเขว้า11
รพ.บ้านด่าน11
รพ.บ้านฝาง13
รพ.บ้านโพธิ์12
รพ.บ้านสร้าง11
รพ.บ้านเหลื่อม13
รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์13
รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11
รพ.ปทุมราชวงศา12
รพ.ประโคนชัย11
รพ.ประจันตคาม11
รพ.ประทาย11
รพ.ปรางค์กู่11
รพ.ปะคำ12
รพ.ป่าติ้ว11
รพ.พนมไพร12
รพ.พนมสารคาม13
รพ.พนัสนิคม11
รพ.พนา11
รพ.พยุห์11
รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ11
รพ.พานทอง11
รพ.พุทธมณฑล11
รพ.โพธิ์ชัย11
รพ.ภูเขียว11
รพ.ภูเวียง12
รพ.ภูสิงห์11
รพ.มะขาม12
รพ.มาบตาพุด11
รพ.เมืองจันทร์11
รพ.เมืองสรวง12
รพ.ร.กระนวน11
รพ.ราชพิพัฒน์11
รพ.ราชสาส์น14
รพ.ราษีไศล11
รพ.ลำทะเมนชัย11
รพ.เลิดสิน11
รพ.วังน้ำเย็น14
รพ.วังสมบูรณ์11
รพ.วังหิน11
รพ.วัฒนานคร12
รพ.วัดญาณสังวราราม11
รพ.วารินชำราบ11
รพ.ศรีณรงค์14
รพ.ศรีมโหสถ11
รพ.ศรีรัตนะ11
รพ.ศรีสมเด็จ12
รพ.ศิลาลาด11
รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนกัลปพฤกษ์ ตำบลบางเสาธง12
รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ(บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง12
รพ.สต.กระแจะ13
รพ.สต.กระฉอด14
รพ.สต.กระทุ่มแพ้ว12
รพ.สต.กระเบื้องนอก11
รพ.สต.กระสัง11
รพ.สต.กอโจด12
รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา11
รพ.สต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี11
รพ.สต.กุดชุมแสง11
รพ.สต.กุดน้อย11
รพ.สต.กุดโบสถ์11
รพ.สต.เก่างิ้ว11
รพ.สต.เกาะเปริด12
รพ.สต.เกาะไร่12
รพ.สต.เกาะลอย11
รพ.สต.แก11
รพ.สต.แกลง11
รพ.สต.ขนงพระใต้11
รพ.สต.ขนาย11
รพ.สต.ขี้ตุ่น11
รพ.สต.เขวาสินรินทร์13
รพ.สต.เขาไม้แก้ว13
รพ.สต.เขาวงกต11
รพ.สต.เขาสมิง12
รพ.สต.คมบาง12
รพ.สต.คลองขุด11
รพ.สต.คลองจันลา12
รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า11
รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง11
รพ.สต.คลองตะเกรา11
รพ.สต.คลองตำหรุ12
รพ.สต.คลองทับจันทร์13
รพ.สต.คลองทุเรียน11
รพ.สต.คลองน้ำเค็ม11
รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง11
รพ.สต.คลองประเวศ11
รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก11
รพ.สต.คลองไผ่12
รพ.สต.คลองสะท้อน11
รพ.สต.คลองหว้า ต.ทับพริก11
รพ.สต.คอกหมู12
รพ.สต.คอนเมือง11
รพ.สต.คำแคน11
รพ.สต.คำแมด11
รพ.สต.คูตัน12
รพ.สต.โคกกลาง11
รพ.สต.โคกกุง11
รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ12
รพ.สต.โคกพะงาด11
รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ12
รพ.สต.โคกมะกอก11
รพ.สต.โคกมั่งงอย11
รพ.สต.โคกไม้ตาย12
รพ.สต.โคกรัก12
รพ.สต.โคกรัก ตำบลโกรกแก้ว11
รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม11
รพ.สต.จันทเขลม11
รพ.สต.จันทนิมิต15
รพ.สต.เจริญสุข12
รพ.สต.ฉมัน11
รพ.สต.ฉ่ำวัวแด12
รพ.สต.เฉนียง11
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองบางปิ้ง11
รพ.สต.ช่องสามหมอ11
รพ.สต.ช้างข้าม12
รพ.สต.ช่างปี11
รพ.สต.ชำเบง อ.สังขะ11
รพ.สต.ชีลอง11
รพ.สต.ชีวาน12
รพ.สต.ซ้อมงคล12
รพ.สต.ซับคะนึง ตำบลโนนดินแดง11
รพ.สต.ซับสีทอง11
รพ.สต.ซำมูลนาก อ.แก้งคร้อ11
รพ.สต.ดงเดือย11
รพ.สต.ดอนเกาะกา11
รพ.สต.ดอนทราย11
รพ.สต.ดอนป่าโฮป11
รพ.สต.ดอนไม้ไฟ11
รพ.สต.ดอนยาวน้อย11
รพ.สต.ดอนยาวใหญ่11
รพ.สต.ดอนแสนสุข11
รพ.สต.ด่านเกวียน11
รพ.สต.แดน11
รพ.สต.ตรวจ11
รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ11
รพ.สต.ตรอกนอง12
รพ.สต.ตะโกทอง15
รพ.สต.ตะเคียน11
รพ.สต.ตะปอน12
รพ.สต.ตะลอมไผ่11
รพ.สต.ตากูล18
รพ.สต.ตาตุม อ.สังขะ11
รพ.สต.ตาแตรว อ.สังขะ11
รพ.สต.แตล11
รพ.สต.ถ้ำแก้ว13
รพ.สต.ถ้ำวัวแดง11
รพ.สต.ทนราษ11
รพ.สต.ทับทัน14
รพ.สต.ทับพริก12
รพ.สต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี11
รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย11
รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม11
รพ.สต.ท่าบุญมี11
รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่11
รพ.สต.ท่าสว่าง11
รพ.สต.ท่าโสม11
รพ.สต.ท่าหลวง11
รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่13
รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ11
รพ.สต.ทุ่งลุยลาย11
รพ.สต.เทพราช13
รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง11
รพ.สต.ธาตุ11
รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย12
รพ.สต.นางแคด11
รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา11
รพ.สต.นางิ้ว14
รพ.สต.นาจอมเทียน14
รพ.สต.นาตาขวัญ11
รพ.สต.นาเท12
รพ.สต.นานวน11
รพ.สต.นาบัว11
รพ.สต.นายายอาม14
รพ.สต.นาราดพัฒนา12
รพ.สต.น้ำคอก11
รพ.สต.นิยมยาตรา14
รพ.สต.เนินพระ11
รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน12
รพ.สต.เนินหอม11
รพ.สต.โนน11
รพ.สต.โนนกอก11
รพ.สต.โนนเคืยงพัฒนา11
รพ.สต.โนนจาน11
รพ.สต.โนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง11
รพ.สต.โนนทอง 11
รพ.สต.โนนทัน12
รพ.สต.โนนน้อย18
รพ.สต.โนนเปือย11
รพ.สต.โนนฝรั่ง11
รพ.สต.โนนรัง11
รพ.สต.โนนสาวเอ้11
รพ.สต.โนนเสลา 13
รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น11
รพ.สต.บ่อ12
รพ.สต.บ่อไฟไหม้ ตำบลพวา13
รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง11
รพ.สต.บัวโคก11
รพ.สต.บางกระเจ็ด หมู่ที่ 211
รพ.สต.บางกระเบา12
รพ.สต.บางกระสอบ12
รพ.สต.บางกรูด11
รพ.สต.บางกอ12
รพ.สต.บางกะจะ13
รพ.สต.บางกะเจ้า12
รพ.สต.บางกะไชย11
รพ.สต.บางกะไห11
รพ.สต.บางแก้ว12
รพ.สต.บางขวัญ12
รพ.สต.บางคา11
รพ.สต.บางจาก12
รพ.สต.บางซ่อน12
รพ.สต.บางแตน12
รพ.สต.บางน้ำผึ้ง13
รพ.สต.บางปลาร้า13
รพ.สต.บางปู13
รพ.สต.บางปูใหม่11
รพ.สต.บางไผ่12
รพ.สต.บางเพรียง12
รพ.สต.บางยอ12
รพ.สต.บางยาง14
รพ.สต.บางสระเก้า11
รพ.สต.บางสวน13
รพ.สต.บางเสร่12
รพ.สต.บางหญ้าแพรก13
รพ.สต.บางหัวเสือ14
รพ.สต.บ้านกระบกเตี้ย11
รพ.สต.บ้านกระเบื้องน้อย ตำบลหนองชัยศรี11
รพ.สต.บ้านกระสัง11
รพ.สต.บ้านกร่าง11
รพ.สต.บ้านกอก ตำบลหนองแก้ว11
รพ.สต.บ้านกุงเก่า14
รพ.สต.บ้านกุดชุมแสง11
รพ.สต.บ้านเกษตรตกร12
รพ.สต.บ้านเกษมสุข11
รพ.สต.บ้านเกาะจิก ต.บางชัน12
รพ.สต.บ้านเกาะโพธิ์11
รพ.สต.บ้านแก11
รพ.สต.บ้านโกรกกุลา13
รพ.สต.บ้านโกรกแก้ว12
รพ.สต.บ้านโกรกขี้หนู ตำบลชุมเห็ด12
รพ.สต.บ้านขาม11
รพ.สต.บ้านขามใหญ่ ตำบลเมืองไผ่11
รพ.สต.บ้านขุนซ่อง ตำบลขุนซ่อง13
รพ.สต.บ้านเขว้า11
รพ.สต.บ้านเขว้า ตำบลสะเดา11
รพ.สต.บ้านเขาคอก14
รพ.สต.บ้านเขาดิน11
รพ.สต.บ้านเขาน้อย ตำบลบางกะจะ12
รพ.สต.บ้านเขาลูกช้าง ตำบลทุ่งเบญจา11
รพ.สต.บ้านเขาหิน11
รพ.สต.บ้านเขาหินแท่น13
รพ.สต.บ้านเขิน ตำบลเขิน11
รพ.สต.บ้านคลอง 2111
รพ.สต.บ้านคลองน้ำเป็น ตำบลพลวง11
รพ.สต.บ้านคลองบอน ตำบลหนองตาคง12
รพ.สต.บ้านคลองบางไผ่12
รพ.สต.บ้านคลองม่วง ตำบลบ้านจาน11
รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน12
รพ.สต.บ้านคลองลาว ตำบลวังใหม่15
รพ.สต.บ้านคลองใหญ่11
รพ.สต.บ้านคอนสวรรค์ ตำบลไผ่11
รพ.สต.บ้านคำเหมือดแก้ว11
รพ.สต.บ้านโคกกรวด โพธิ์งาม13
รพ.สต.บ้านโคกกลาง11
รพ.สต.บ้านโคกก่อง ตำบลหินเหล็กไฟ11
รพ.สต.บ้านโคกเขื่อน ตำบลหนองแก้ว11
รพ.สต.บ้านโคกตาล ตำบลโคกตาล11
รพ.สต.บ้านโคกตาล ตำบลสะแกซำ12
รพ.สต.บ้านโคกไม้แดง ตำบลหูทำนบ11
รพ.สต.บ้านโคกย่าง ตำบลโคกย่าง11
รพ.สต.บ้านโคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา11
รพ.สต.บ้านโคกยาว ตำบลทรายมูล12
รพ.สต.บ้านโคกระเหย ตำบลปราสาท11
รพ.สต.บ้านโคกรัง ตำบลโคกตูม11
รพ.สต.บ้านโคกลอย ตำบลไทยเจริญ12
รพ.สต.บ้านโคกศรีพัฒนา ตำบลหนองกง11
รพ.สต.บ้านโคกสว่าง หัวฝาย11
รพ.สต.บ้านโคกใหญ่13
รพ.สต.บ้านโค้งดารา11
รพ.สต.บ้านงิ้ว-โนนตะโก11
รพ.สต.บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง11
รพ.สต.บ้านเจียรพัฒนา11
รพ.สต.บ้านโจด12
รพ.สต.บ้านโจดม่วง ตำบลโจดม่วง11
รพ.สต.บ้านชากหมาก13
รพ.สต.บ้านชำป่างาม11
รพ.สต.บ้านชำโสม ต.แสลง13
รพ.สต.บ้านชื่นชม13
รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร11
รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง11
รพ.สต.บ้านโชคดี11
รพ.สต.บ้านโชคดี ตำบลบ่อเวฬุ11
รพ.สต.บ้านซอยสอง ตำบลสามพี่น้อง15
รพ.สต.บ้านซับตาเมา ตำบลหนองตาคง11
รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส12
รพ.สต.บ้านเซซ่ง ตำบลเชียงเพ็ง11
รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ11
รพ.สต.บ้านดงกระทิง ตำบลโนนขวาง11
รพ.สต.บ้านดงบัง ตำบลดงอีจาน11
รพ.สต.บ้านดงมัน ตำบลสิงห์โคก12
รพ.สต.บ้านดอน11
รพ.สต.บ้านดอนบม11
รพ.สต.บ้านดอนยานาง11
รพ.สต.บ้านดอนสัมพันธ์ ตำบลท่าหาดยาว13
รพ.สต.บ้านดินแดง11
รพ.สต.บ้านดินแดง ตำบลหนองบัวบาน11
รพ.สต.บ้านดินแดง อ.รัตนบุรี12
รพ.สต.บ้านดู่11
รพ.สต.บ้านเดื่อ11
รพ.สต.บ้านโดง ตำบลสังขะ11
รพ.สต.บ้านตรอกกระสังข์11
รพ.สต.บ้านตลาดล่างบางพระ11
รพ.สต.บ้านตะลอมไผ่11
รพ.สต.บ้านตาแตรง11
รพ.สต.บ้านตามาง11
รพ.สต.บ้านตาระวาย11
รพ.สต.บ้านตูม ตำบลกุดน้ำใส11
รพ.สต.บ้านทวี13
รพ.สต.บ้านทับเจริญ11
รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง12
รพ.สต.บ้านทัพนคร ตำบลปัถวี11
รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย11
รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน11
รพ.สต.บ้านท่าโป่ง11
รพ.สต.บ้านท่าเพลิง15
รพ.สต.บ้านท่าอุดม ตำบลตะเคียนทอง12
รพ.สต.บ้านทุ่งตะลุมพุก ตำบลโนนห้อม11
รพ.สต.บ้านทุ่งบอน ตำบลปัถวี11
รพ.สต.บ้านทุ่งเพล ตำบลฉมัน11
รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง11
รพ.สต.บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลโพธิ์11
รพ.สต.บ้านทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง11
รพ.สต.บ้านทุ่งสบก ตำบลคำโตนด11
รพ.สต.บ้านทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ11
รพ.สต.บ้านทุ่ม12
รพ.สต.บ้านทุ่ม ตำบลไพรบึง11
รพ.สต.บ้านเทพนิมิต11
รพ.สต.บ้านเทพพัฒนา11
รพ.สต.บ้านเทพพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง11
รพ.สต.บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ11
รพ.สต.บ้านไทร 11
รพ.สต.บ้านไทร ตำบลบ้านไทร11
รพ.สต.บ้านธรรมรัตน์11
รพ.สต.บ้านธรรมรัตน์ใน11
รพ.สต.บ้านนาคำ ตำบลนาคำ11
รพ.สต.บ้านนางาม11
รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน11
รพ.สต.บ้านนาบอน11
รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์11
รพ.สต.บ้านนามะเขือ12
รพ.สต.บ้านนายาว11
รพ.สต.บ้านนาลาว11
รพ.สต.บ้านนาลาว ตำบลดอนมนต์11
รพ.สต.บ้านนาเหล็ก ตำบลบ้านดู่11
รพ.สต.บ้านเนินจำปา ตำบลพวา13
รพ.สต.บ้านเนินแร่ ตำบลนาเริก12
รพ.สต.บ้านโนนเจริญ ตำบลตูมใหญ่12
รพ.สต.บ้านโนนตะครอง ตำบลหินโคน11
รพ.สต.บ้านโนนน้ำเกลี้ยง13
รพ.สต.บ้านโนนยานาง ตำบลพรสำราญ11
รพ.สต.บ้านโนนศรีสง่า11
รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลชุมแสง11
รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์14
รพ.สต.บ้านโนนเหม่า11
รพ.สต.บ้านบ่อเจริญ ตำบลบ่อ14
รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด11
รพ.สต.บ้านบัว ตำบลบ้านบัว11
รพ.สต.บ้านบาก ต.กู่สวนแตง11
รพ.สต.บ้านบึงเจริญ ตำบลบึงเจริญ11
รพ.สต.บ้านบึงชนัง13
รพ.สต.บ้านบึงตะกู12
รพ.สต.บ้านบุตาพวง12
รพ.สต.บ้านบุตาพวง ตำบลถาวร11
รพ.สต.บ้านบุแปบ ตำบลทะเมนชัย11
รพ.สต.บ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง12
รพ.สต.บ้านปรกฟ้า12
รพ.สต.บ้านประทาย12
รพ.สต.บ้านปริงเปน ตำบลหลักเขต11
รพ.สต.บ้านปลายกระจับ11
รพ.สต.บ้านปลื่มได้11
รพ.สต.บ้านปักมึน11
รพ.สต.บ้านโปร่งเกตุ12
รพ.สต.บ้านโปร่งเจริญ12
รพ.สต.บ้านผักหวาน ต.ถนนหัก11
รพ.สต.บ้านผำ ตำบลหนองเทพ11
รพ.สต.บ้านฝาย13
รพ.สต.บ้านพระ12
รพ.สต.บ้านพรานเหนือ ตำบลพราน11
รพ.สต.บ้านพะยูน14
รพ.สต.บ้านพะไล ตำบลถลุงเหล็ก11
รพ.สต.บ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย11
รพ.สต.บ้านเพชร ตำบลบ้านปรือ11
รพ.สต.บ้านเพียแก้ว ตำบลบ้านยาง11
รพ.สต.บ้านแพ ตำบลบ้านแพ11
รพ.สต.บ้านโพธิ์เงิน11
รพ.สต.บ้านโพธิ์ฐาน11
รพ.สต.บ้านโพธิ์นฤมิตร ตำบลดอนปรู11
รพ.สต.บ้านโพนดวน11
รพ.สต.บ้านโพนดวนตำบลศรีสว่าง12
รพ.สต.บ้านโพนทอง12
รพ.สต.บ้านโพรงตะเฆ่11
รพ.สต.บ้านม่วงนา13
รพ.สต.บ้านม่วงโพรง11
รพ.สต.บ้านมะพริก ตำบลสะแก12
รพ.สต.บ้านมูซู ตำบลชากไทย11
รพ.สต.บ้านเมืองโพธิ์ ตำบลเมืองโพธิ์11
รพ.สต.บ้านยาง11
รพ.สต.บ้านยาง ตำบลบ้านยาง11
รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว13
รพ.สต.บ้านยางโป่งสะเดา ตำบลตาจง11
รพ.สต.บ้านยายแย้ม ตำบลยายแย้มวัฒนา11
รพ.สต.บ้านแยกสะท้อน ตำบลจันทเขลม12
รพ.สต.บ้านร่มโพธิ์ทอง12
รพ.สต.บ้านร่อนทอง ตำบลร่อนทอง11
รพ.สต.บ้านไร่เสธ์ ตำบลหนองเหียง11
รพ.สต.บ้านละหานทรายใหม่ ตำบลหินลาด11
รพ.สต.บ้านลาด11
รพ.สต.บ้านวังกระทิง ตำบลโป่งน้ำร้อน11
รพ.สต.บ้านวังไม้แดง ตำบลสามพี่น้อง13
รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่11
รพ.สต.บ้านวังใหม่พัฒนา12
รพ.สต.บ้านวังอีแอ่น ตำบลพวา12
รพ.สต.บ้านแวง11
รพ.สต.บ้านศรีทายาท ตำบลหนองแวง11
รพ.สต.บ้านศรีภูมิ ตำบลศรีภูมิ11
รพ.สต.บ้านศาลา11
รพ.สต.บ้านสกล ตำบลตะเคียน12
รพ.สต.บ้านสนวน ตำบลสนวน12
รพ.สต.บ้านสนามชัย ตำบลสนามชัย16
รพ.สต.บ้านสมอเซ11
รพ.สต.บ้านสระแก้ว13
รพ.สต.บ้านสระบัว ตำบลสระบัว11
รพ.สต.บ้านสระไม้แดง11
รพ.สต.บ้านสร้างแก้ว12
รพ.สต.บ้านสวนโคก12
รพ.สต.บ้านสะแกซำ11
รพ.สต.บ้านสะแกซำ ตำบลสะแกซำ11
รพ.สต.บ้านสะตอน ตำบลสะตอน11
รพ.สต.บ้านสะตอน้อย ตำบลตกพรม12
รพ.สต.บ้านสันติสุข ตำบลสำโรงใหม่11
รพ.สต.บ้านสามเพีย ตำบลดู่ทุ่ง12
รพ.สต.บ้านสามแยกน้ำเป็น13
รพ.สต.บ้านสายตรี 4 ใต้ ตำบลบึงเจริญ12
รพ.สต.บ้านสำโรงโคกเพชร11
รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา14
รพ.สต.บ้านสี่เหลี่ยม11
รพ.สต.บ้านสุขใจ ตำบลขุนซ่อง15
รพ.สต.บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว12
รพ.สต.บ้านแสนสุข11
รพ.สต.บ้านแสลง13
รพ.สต.บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน12
รพ.สต.บ้านหนองกก ตำบลสะเดา11
รพ.สต.บ้านหนองกราด11
รพ.สต.บ้านหนองการะโก ตำบลแคนดง11
รพ.สต.บ้านหนองกุง11
รพ.สต.บ้านหนองกุงน้อย11
รพ.สต.บ้านหนองเกาะ ตำบลสตึก12
รพ.สต.บ้านหนองขมาร ตำบลหนองขมาร11
รพ.สต.บ้านหนองขอน ตำบลคมบาง12
รพ.สต.บ้านหนองคูน้อย ตำบลน้ำคำ11
รพ.สต.บ้านหนองงูเหลือม ตำบลบางพลวง13
รพ.สต.บ้านหนองชุมเห็ด11
รพ.สต.บ้านหนองซอน11
รพ.สต.บ้านหนองตะครอง11
รพ.สต.บ้านหนองตะแบก11
รพ.สต.บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองกง11
รพ.สต.บ้านหนองตาอุ่น11
รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง11
รพ.สต.บ้านหนองไทร11
รพ.สต.บ้านหนองนา ตำบลโนนขวาง11
รพ.สต.บ้านหนองน้ำเย็น12
รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส12
รพ.สต.บ้านหนองบอน ตำบลหนองบอน11
รพ.สต.บ้านหนองบัว12
รพ.สต.บ้านหนองบัวโคก ตำบลหนองบัวโคก11
รพ.สต.บ้านหนองบัวทอง13
รพ.สต.บ้านหนองบัวบาน17
รพ.สต.บ้านหนองประโยชน์11
รพ.สต.บ้านหนองปลิง11
รพ.สต.บ้านหนองผะองค์ ตำบลหนองกระทิง11
รพ.สต.บ้านหนองผือ11
รพ.สต.บ้านหนองม่วง ตำบลทะเมนชัย12
รพ.สต.บ้านหนองมะค่า ตำบลผไทรินทร์11
รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองยายพิมพ์11
รพ.สต.บ้านหนองยาว12
รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลห้วยหินลาด12
รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลดอนกอก11
รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ12
รพ.สต.บ้านหนองศาลา11
รพ.สต.บ้านหนองสมอ12
รพ.สต.บ้านหนองเสม็ด11
รพ.สต.บ้านหนองหว้า ตำบลละลวด11
รพ.สต.บ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่11
รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองหลวง11
รพ.สต.บ้านหนองอารี ตำบลดินแดง11
รพ.สต.บ้านหนองอียอ11
รพ.สต.บ้านหลุบโพธิ์11
รพ.สต.บ้านห้วยกรุ11
รพ.สต.บ้านห้วยกุ่ม11
รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ15
รพ.สต.บ้านห้วยเตย12
รพ.สต.บ้านห้วยราช ตำบลห้วยราช11
รพ.สต.บ้านห้วยหัน11
รพ.สต.บ้านห้วยใหญ่ หมู่ ๓11
รพ.สต.บ้านหอย12
รพ.สต.บ้านหัวโกรก11
รพ.สต.บ้านหัวช้าง11
รพ.สต.บ้านหัวนาคำ11
รพ.สต.บ้านหัววัว11
รพ.สต.บ้านหัวหนองคู12
รพ.สต.บ้านหางแมว ตำบลขุนซ่อง13
รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง13
รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่11
รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลม่วง11
รพ.สต.บ้านโหล่น11
รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร11
รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว12
รพ.สต.บ้านอาลอ11
รพ.สต.บ้านอีมุย ตำบลหนองชิ่ม11
รพ.สต.บ้านอุทัยวรรณ12
รพ.สต.บ้านากระเดา11
รพ.สต.บึงน้ำ​รักษ์​12
รพ.สต.บุเจ้าคุณ11
รพ.สต.บุญศิริ12
รพ.สต.บุไร่อ้อย11
รพ.สต.เบิด11
รพ.สต.ปฏิรูปที่ดิน11
รพ.สต.ปรงเปน11
รพ.สต.ประณีต11
รพ.สต.ประสุข13
รพ.สต.ปราสาท ตำบลปราสาท14
รพ.สต.ปลายดาย11
รพ.สต.ปลายราง11
รพ.สต.ปัถวี14
รพ.สต.ป่าปอ11
รพ.สต.ป่าไร่11
รพ.สต.ป่าหนาม11
รพ.สต.แปลงยาว11
รพ.สต.ผไทรินทร์ ตำบลผไทรินทร์11
รพ.สต.ผ่านศึก11
รพ.สต.ไผ่11
รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง11
รพ.สต.พนานิคม11
รพ.สต.พระยืน11
รพ.สต.พลสงคราม11
รพ.สต.พลอยแหวน13
รพ.สต.พลับพลา17
รพ.สต.พลา12
รพ.สต.พลิ้ว11
รพ.สต.พังราด11
รพ.สต.พุดทรา13
รพ.สต.พุทธรักษา12
รพ.สต.แพรกษา12
รพ.สต.โพธิ์งาม11
รพ.สต.โพนโก11
รพ.สต.โพนทอง11
รพ.สต.โพรงอากาศ11
รพ.สต.ไพรขลา11
รพ.สต.ภูเหล็ก13
รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ11
รพ.สต.มะขาม12
รพ.สต.มะค่า11
รพ.สต.มาบตาพุด11
รพ.สต.มาบไพ11
รพ.สต.เมือง11
รพ.สต.เมืองเก่า11
รพ.สต.เมืองแก13
รพ.สต.เมืองไผ่11
รพ.สต.เมืองพล11
รพ.สต.เมืองยาง12
รพ.สต.ยางสว่าง11
รพ.สต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี12
รพ.สต.ยายแย้มวัฒนา11
รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย11
รพ.สต.รัมโพธิ์11
รพ.สต.ราษฎ์รักแดน11
รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง11
รพ.สต.ลาดชุมพล12
รพ.สต.ลุงเขว้า11
รพ.สต.วังแซ้ม11
รพ.สต.วังตะเคียน11
รพ.สต.วังโตนด12
รพ.สต.วังโพธิ์11
รพ.สต.วังสรรพรส11
รพ.สต.วัดศรีวารีน้อย ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่11
รพ.สต.วัดสลุด ตำบลบางแก้ว11
รพ.สต.วันยาว12
รพ.สต.ศรีษะละเลิง14
รพ.สต.ศรีสุข12
รพ.สต.สตึก11
รพ.สต.สนามจันทร์12
รพ.สต.สนามชัย12
รพ.สต.สนามไชย13
รพ.สต.ส้มป่อย11
รพ.สต.สมุด 12
รพ.สต.สระแก้ว11
รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด11
รพ.สต.สร่างโศก11
รพ.สต.สวนหม่อน11
รพ.สต.สะแก11
รพ.สต.สะพานหิน11
รพ.สต.สามสวน12
รพ.สต.สารจอด11
รพ.สต.สารภี12
รพ.สต.สำนาย11
รพ.สต.สำเภาลูน11
รพ.สต.สำราญ12
รพ.สต.สำโรง12
รพ.สต.สำโรงกลาง12
รพ.สต.สำโรงโคกเพชร13
รพ.สต.สำโรงใต้11
รพ.สต.สิบเอ็ดศอก11
รพ.สต.สีชมพู12
รพ.สต.สีถาน11
รพ.สต.สีสุก11
รพ.สต.สี่เหล่ยมเจริญ11
รพ.สต.เสาธงกลาง ตำบลบางเสาธง12
รพ.สต.โสกนกเต็น12
รพ.สต.หญ้าคา11
รพ.สต.หญ้าดา11
รพ.สต.หนหองไทร11
รพ.สต.หนองกก11
รพ.สต.หนองกราด11
รพ.สต.หนองกาภโก13
รพ.สต.หนองขวาว12
รพ.สต.หนองไข่น้ำ11
รพ.สต.หนองคุ้ม11
รพ.สต.หนองจอก11
รพ.สต.หนองจะบก11
รพ.สต.หนองฉิม11
รพ.สต.หนองชิ่ม11
รพ.สต.หนองแซง12
รพ.สต.หนองดุม11
รพ.สต.หนองแดง15
รพ.สต.หนองตาคง11
รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช11
รพ.สต.หนองตีนนก11
รพ.สต.หนองตูม12
รพ.สต.หนองบัวตะเคียน11
รพ.สต.หนองบัวทอง ตำบลแก่งหางแมว14
รพ.สต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี11
รพ.สต.หนองบัวพรม11
รพ.สต.หนองบัวลาย12
รพ.สต.หนองปรือ11
รพ.สต.หนองผักนาก11
รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช11
รพ.สต.หนองพลวงมะเริง18
รพ.สต.หนองพวง11
รพ.สต.หนองพันจันทร์11
รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง11
รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง11
รพ.สต.หนองไม้แดง11
รพ.สต.หนองยาง12
รพ.สต.หนองรี11
รพ.สต.หนองเรือ11
รพ.สต.หนองสนิท11
รพ.สต.หนองสรวง11
รพ.สต.หนองสราง14
รพ.สต.หนองโสน11
รพ.สต.หนองโสม11
รพ.สต.หนองหงษ์11
รพ.สต.หนองหญ้าขาว11
รพ.สต.หนองหลาง11
รพ.สต.หนองเหล็ก11
รพ.สต.หนามแดง11
รพ.สต.หมื่นศรี11
รพ.สต.หลวงประกอบนิติสาร (บ้านหนองอ้อ)11
รพ.สต.ห้วยคนทา12
รพ.สต.ห้วยยาง11
รพ.สต.ห้วยราช11
รพ.สต.ห้วยไร่11
รพ.สต.ห้วยหนอง11
รพ.สต.ห้วยหัน12
รพ.สต.ห้วยหิน13
รพ.สต.หัวสำโรง11
รพ.สต.หินกอง11
รพ.สต.หินตั้ง11
รพ.สต.หินแห่12
รพ.สต.หูทำนบ11
รพ.สต.เหมือดแอ่11
รพ.สต.อยู่เจริญ12
รพ.สต.อ่างคีรี14
รพ.สต.อ่างทอง16
รพ.สต.อ่างศิลา11
รพ.สต.อู่โลก11
รพ.สตึก11
รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา11
รพ.สหัสขันธ์12
รพ.สองพี่น้อง11
รพ.สอยดาว13
รพ.สังขะ11
รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)11
รพ.สีคิ้ว11
รพ.สีชมพู12
รพ.สุวรรณภูมิ11
รพ.หนองบุญมาก12
รพ.หนองพอก11
รพ.หนองสองห้อง14
รพ.หนองสูง11
รพ.หนองใหญ่13
รพ.หนองฮี11
รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ11
รพ.ห้วยพลู11
รพ.ห้วยเม็ก14
รพ.ห้วยราช11
รพ.แหลมงอบ11
รพ.แหลมฉบัง11
รพ.ใหม่ใชพจน์11
รพ.อรัญประเทศ11
รพ.อุทุมพรพิสัย11
รพ.อุบลรัตน์11
รพแุบลรัตน์11
รพช.กระสัง12
รพช.กาบเชิง12
รพช.ชำนิ11
รพช.ชุมพลบุรี11
รพช.โชคชัย16
รพช.ท่าตูม11
รพช.บัวเชด13
รพช.บัวใหญ่15
รพช.บ้านใหม่ฯ11
รพช.บำเหน็จณรงค์14
รพช.ปะคำ11
รพช.ปักธงชัย13
รพช.พลับพลาชัย14
รพช.พุทไธสง11
รพช.ภูเขียว13
รพช.ลำดวน11
รพช.สนม15
รพช.สังขะ11
รพช.เสลภูมิ11
รพช.หนองบัวระเหว16
รพศ.สุรินทร์11
รพสต.ท่าช้าง12
รพสต.บ่งพลวง12
รพสติ.มาบไพ12
รร แก่นนครวิทยาลัย11
รร เสนสิริ11
รร เสลภูมิพิทยาคม11
รร. คำม่วง11
รร.ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา11
รร.คำไผ่ประชาสามัคคี12
รร.โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา11
รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม11
รร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ11
รร.ชุมชนน้ำอ้อม13
รร.ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร11
รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก11
รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู 11
รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว11
รร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง11
รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน11
รร.ตชด.บ้านปิล๊อกคี่11
รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ11
รร.ตชด.บ้านแม่น้ำน้อย11
รร.ตชด.บ้านเรดาร์11
รร.ตชด.มิตรมวลชน211
รร.ตชด.วัดสุธาสินี11
รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร11
รร.ตชด.สุนทร​เวช​11
รร.ตชด.เฮงเค็ลไทย11
รร.ตลาดโพธิ์พิทยาตม 11
รร.ท่ากลางแจ้งจมวิทยา11
รร.ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา11
รร.ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ11
รร.ไทยรัฐวิทยา๗๕เฉลิมพระเกียรติ11
รร.นาตาลวิทยาคม12
รร.บอนเขียวราษฎร์บำรุง11
รร.บ้านดงประชานุกูล11
รร.บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)11
รร.บ้านนาไร่เดียว11
รร.บ้านระหานทรายใหม่13
รร.บ้านหนองแวงโสกพระ11
รร.ประถมทวีธาภิเศก12
รร.ผดุงราษฎร์วิทยา11
รร.โพนสูงประชาสรรค์11
รร.มัธยมวัดบึงทองหลาง11
รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย12
รร.วัดบ้านหนองปลาไหล11
รร.วัดประยุรวงศาวาส13
รร.วัดอุทัยธาราม11
รร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์11
รร.หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา13
รร.หนองข่า11
รร.หนองแห้ววังมนศึกษา11
รร.เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์11
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด12
โรงเนียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)12
โรงเนียนหนองบัวใน11
โรงพยาบาล​แก้งคร้อ​12
โรงพยาบาลขอนแก่น11
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี11
โรงพยาบาลโนนศิลา11
โรงพยาบาลบ้านสร้าง11
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา12
โรงพยาบาลยางตลาด13
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด11
โรงพยาบาลละหานทราย11
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร11
โรงพยาบาลวัฒนานคร12
โรงพยาบาลวาปีปทุม11
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม11
โรงพยาบาลหนองนาคำ11
โรงพยาบาลห้วยทับทัน11
โรงพยาบาลห้วยราช11
โรงพยาบาวาปีปทุม11
โรงเรัยนดาราคาม11
โรงเรัยนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์11
โรงเรีบนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร11
โรงเรียน บ้านบัวขาว(วันครู2500)12
โรงเรียน​คูเมือง​วิทยา​11
โรงเรียน​โฆสิต​สโมสร​12
โรงเรียน​เย็น​สยาม​วิทยา​11
โรงเรียน​ร้อยเอ็ด​วิทยาลัย​11
โรงเรียน​ราช​วินิต​ประถม​บางแค​11
โรงเรียน​วัด​โสมนัส​11
โรงเรียน​สตรี​วิทยา​ ๒11
โรงเรียนกมลาไสย11
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์11
โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล12
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร13
โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา11
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร13
โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 311
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์11
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสร11
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา11
โรงเรียนเกษตรศิลวิทยา12
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม11
โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม14
โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม11
โรงเรียนขยายโอกาส12
โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม11
โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม13
โรงเรียนคำบงพิทยาคม11
โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์11
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์11
โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย11
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์11
โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา13
โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์13
โรงเรียนคำไฮวิทยา11
โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา11
โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์11
โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล11
โรงเรียนโคกเครือวิทยา11
โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร11
โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม11
โรงเรียนโคกล่ามผดงวิทย์ สพป.กส.111
โรงเรียนโคกศรีวิทยายน11
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม11
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร11
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์11
โรงเรียนชัย11
โรงเรียนชุมชนกระนวน11
โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง11
โรงเรียนชุมชนดูนสาด11
โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา11
โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม14
โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา11
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์11
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน11
โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา11
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง11
โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม12
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล11
โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก11
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร11
โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์11
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร11
โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา11
โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์11
โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์12
โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา11
โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา11
โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์12
โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา11
โรงเรียนดอนจานวิทยาคม12
โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม สพม.2411
โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร11
โรงเรียนดอนหมู12
โรงเรียนด่านใต้วิทยา11
โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา11
โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์11
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ11
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา11
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ11
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา11
โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม11
โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม12
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร12
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน11
โรงเรียนท่านาจานวิทยา11
โรงเรียนท้าวสุรนารี11
โรงเรียนท่าศาลาวิทยา15
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา11
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา11
โรงเรียนเทพลีลา11
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา11
โรงเรียนเทศบาล 411
โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน12
โรงเรียนธารทองพิทยาคม11
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา13
โรงเรียนนวมินทร์ทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร11
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา211
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา211
โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม11
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์11
โรงเรียนนาโกวิทยาสูง11
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง12
โรงเรียนนาคูณวิทยา11
โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์11
โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา11
โรงเรียนนางามวิทยา11
โรงเรียนนาจำปา11
โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์11
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์11
โรงเรียนนาฝายวิทยา11
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์11
โรงเรียนนาสีนวลวิทยา11
โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา12
โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา11
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย411
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์11
โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล11
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา11
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี11
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย11
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔11
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)​๒​11
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒11
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔11
โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตวิทยาคาร)12
โรงเรียนบ้านกกตาล11
โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา11
โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้12
โรงเรียนบ้านเกิ้ง11
โรงเรียนบ้านขนวนนคร12
โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล11
โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)11
โรงเรียนบ้านคาละแมะ11
โรงเรียนบ้านคำแคน11
โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน11
โรงเรียนบ้านคำโซ่11
โรงเรียนบ้านคำบง11
โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน11
โรงเรียนบ้านคำพิมูล13
โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์11
โรงเรียนบ้านโคกตะโก11
โรงเรียนบ้านโคกแปะ11
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา11
โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)11
โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)11
โรงเรียนบ้านโคกวัด11
โรงเรียนบ้านโคกศรี12
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด11
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ13
โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป.ขอนแก่น เขต 112
โรงเรียนบ้านโคกสูง 12
โรงเรียนบ้านจอมพะลาน11
โรงเรียนบ้านจอมศรี11
โรงเรียนบ้านโจด11
โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง11
โรงเรียนบ้านชาด12
โรงเรียนบ้่านโชคอำนวย11
โรงเรียนบ้านซึม11
โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)11
โรงเรียนบ้านดงถาวร11
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา11
โรงเรียนบ้านดงแหลม11
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี13
โรงเรียนบ้านดอนบม11
โรงเรียนบ้านดินจี่12
โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่11
โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง11
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)​11
โรงเรียนบ้านตะบอง12
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ11
โรงเรียนบ้านท่าข่อย11
โรงเรียนบ้านท่างาม11
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง11
โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย11
โรงเรียนบ้านทุ่งมน11
โรงเรียนบ้านเทนมีย์ สพป.สุรินทร์ เขต111
โรงเรียนบ้านนากระเดา13
โรงเรียนบ้านนางคำ11
โรงเรียนบ้านนาดี11
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่11
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์11
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว11
โรงเรียนบ้านนาเลา11
โรงเรียนบ้านนาวี13
โรงเรียนบ้านโนนถาวร11
โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก12
โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก สพป.ขอนแก่น เขต 411
โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 11
โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา11
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ11
โรงเรียนบ้านโนนยาง11
โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง11
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา11
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด12
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา11
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว11
โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี12
โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด11
โรงเรียนบ้านปลาขาว13
โรงเรียนบ้านปะนอยไถง12
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี11
โรงเรียนบ้านผึ้ง11
โรงเรียนบ้านพุทรา11
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม11
โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา11
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร11
โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า11
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม11
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน11
โรงเรียนบ้านมะกอก11
โรงเรียนบ้านเม็กดำ11
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า12
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย11
โรงเรียนบ้านยางคำ12
โรงเรียนบ้านรัตนะ12
โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน11
โรงเรียนบ้านลุงตามัน11
โรงเรียนบ้านลุงปุง11
โรงเรียนบ้านเล็บเงือก11
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวงสพป.ขอนแก่นเขต311
โรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อม11
โรงเรียนบ้านวังม่วง13
โรงเรียนบ้านวังเวียง11
โรงเรียนบ้านส้มป่อย13
โรงเรียนบ้านสระกุด11
โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว11
โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน11
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์11
โรงเรียนบ้านสะแกงาม11
โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์11
โรงเรียนบ้านสำโรง11
โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร12
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ11
โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง14
โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์11
โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า11
โรงเรียนบ้านโสกแต้11
โรงเรียนบ้านโสกนาค14
โรงเรียนบ้านโสกรัง11
โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย12
โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน14
โรงเรียนบ้านหนองช้าง11
โรงเรียนบ้านหนองซา12
โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด11
โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)12
โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนนท์อนุสรณ์)12
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง11
โรงเรียนบ้านหนองปรือ11
โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)11
โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย11
โรงเรียนบ้านหนองผือ11
โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี11
โรงเรียนบ้านหนองม่วง11
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา11
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา11
โรงเรียนบ้านหนองมันปลาฯ11
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก12
โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว11
โรงเรียนบ้านหนองศาลา12
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย12
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง12
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด12
โรงเรียนบ้านหนองไห11
โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง11
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย13
โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ11
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง11
โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น14
โรงเรียนบ้านห้วยแสง11
โรงเรียนบ้านห้วหัน11
โรงเรียนบ้านหว้า​ สพป.ขก​ 512
โรงเรียนบ้านหัวช้าง13
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)11
โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ สพป กส.311
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์11
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล11
โรงเรียนบ้านอาจสามารถ11
โรงเรียนบ้านาศรีนวล11
โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา11
โรงเรียนประถมนนทรี12
โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง11
โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน11
โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์13
โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา11
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาย11
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท11
โรงเรียนพระยา​ประเสริฐ​สุนทรา​ศรัย​ (กระจ่าง​ สิง​ห​เสนี​)​11
โรงเรียนพระยาประเสริฐ สุนทราศรัย12
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)11
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)12
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยกระจ่างสิงหเสนี11
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง12
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์13
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง11
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม12
โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์11
โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์11
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร11
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา11
โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม11
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง11
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง11
โรงเรียนมัธยมัดดาวคนอง (สพม.1)11
โรงเรียนเมืองคง11
โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม11
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด11
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร11
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร11
โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา11
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน11
โรงเรียนรัตนโกสินทรฺสมโภชบางเขน11
โรงเรียนราชวินิตประถม​บางแค11
โรงเรียนราษฎร์บำรุง11
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒11
โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา11
โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม11
โรงเรียนวังยางวิทยาคาร11
โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม11
โรงเรียนวัดโคกล่าม สิริประภาวิชาคาร11
โรงเรียนวัดโนนสำราญ11
โรงเรียนวัดบ้านตะขบฯ11
โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล สพป.บุรึรัมย์เขต 111
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)12
โรงเรียนวัดราชาธิวาส11
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย13
โรงเรียนวัดหนัง สพป.กทม.12
โรงเรียนวัดอมรินทนาราม11
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป กทม11
โรงเรียนศรีพฤฒา11
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ (สพม กท1)11
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ11
โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน11
โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม11
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง11
โรงเรียนสตรีวิทยา๒ในพระราชูปถัมภ์ฯ11
โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 112
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี11
โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล11
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม11
โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง12
โรงเรียนสังคมพัฒนา12
โรงเรียนสามชัย11
โรงเรียนสามัคคีบัวขาว11
โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา11
โรงเรียนสารคามพิทยาคม11
โรงเรียนสำเริงวิทยา13
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม11
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม11
โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา12
โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ12
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม12
โรงเรียนหนองขามวิทยา13
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร11
โรงเรียนหนองตุวิทยา11
โรงเรียนหนองบัวชุม11
โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์12
โรงเรียนหนองบัวใน. อ.นามน11
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์11
โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ11
โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 512
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล12
โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์11
โรงเรียนหนองโพนวิทยายน11
โรงเรียนหนองโพนสูง11
โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล11
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย13
โรงเรียนหนองแสงวิทยา12
โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง11
โรงเรียนหนองหัวช้าง12
โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์11
โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา11
โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์11
โรงเรียนหลักด่านวิทยา11
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา11
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม.สุรินทร์11
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล11
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม11
โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย11
โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร11
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7(สวนป่าสมเด็จ)11
โรงเรียนอนุบาลแคนดง11
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม11
โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง11
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ11
โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม สพป.ขก.511
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร11
โรงเรียนาเชือกพิทยาสรรค์11
โรเรียนลำปลายมาศ11
วัดวิเชียรธรรมาราม11
วิทยุชุมชนคนบ้านปะโค11
ศกร.ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค11
ศกร.ตชด.บ้านไกรเกรียง11
ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม12
ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล11
ศพด.ดงบัง11
ศพด.ทต.หนองตะครอง14
ศพด.เทศบาลตำบลบึงสำโรง11
ศพด.โนนหาด11
ศพด.บ้านโคกวัด11
ศพด.บ้านโนนรัง11
ศพด.บ้านสารภี11
ศพด.ศาลาดิน11
ศพด.หนองคอม11
ศพด.หนองหัวแรด 11
ศพด.หลุบกุง11
ศพด.ใหม่พัฒนาหนองโก11
ศพด.อบต.มะค่า14
ศพดบ้านหนองเรือ11
ศอ.7ขอนแก่น11
ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์11
ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง11
ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง11
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ เทศบาลเมืองบัวใหญ่11
ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร12
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ11
ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม11
ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ - จิตร ทังสุบุตร11
ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม12
ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ11
ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย11
ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา11
ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง11
ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ อุทิศ11
ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ11
ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน11
ศูนย์บริการสาธารณสุข13 ไมตรีวานิช11
ศูนย์บริการสาธารณสุข17ประชานิเวศน์11
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองราชบุรี11
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศเมืองราชบุรี11
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอบางบ่อ11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดนิคมบ้านกรวด11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อแห่งที่ 211
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก12
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่12
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเรไร11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์11
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรณ์11
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น11
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 711
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่711
ศูนย์สาธารณสุขเพาะชำ11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1213
ศูนย์สุขภาพจิตที่​1311
ศูนย์สุขภาพจิตที่1312
ศูนย์สุขภาพจิตที่512
ศูนย์สุขภาพชุชนรพ.บางบ่อ11
ศูนย์สุขภาพชุมชนขามสะแกแสง11
ศูนย์สุขภาพชุมชนคู้ยายหมี11
ศูนย์สุขภาพชุมชนนครทอง12
ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสูง11
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 7 โคกกรวด11
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่11
ศูนย์สุขภาพชุมชนรพ.บัวใหญ่11
ศูนย์สุขภาพชุมชนสระประทีป11
สถานพยาบาลเรือนจำกลางระยอง12
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน11
สถานศึกษา11
สถานีอนามัยเกาะขวาง12
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี )11
สถานีอนามัยหนองหว้า ตำบลหนองแวง11
สถาบันการจัดการทางสังคม12
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ12
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11
สถาบัสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11
สนง.จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ11
สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา11
สนง.พมจ.สุรินทร์11
สนง.พลังงาน จว.กาญ11
สนง.แรงงานจังหวัดนครราชสีมา11
สนง.สสอ.โนนแดง11
สพฐ12
สพฐ.11
สพป กาฬสินธุ์ เขต 1 11
สพป ขอนแก่น เขต 211
สพป นม 711
สพป รอ211
สพป สร เขต 111
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 312
สพป. บร 112
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 211
สพป.กส เขต111
สพป.กส. เขต 31