Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานงานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-14 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 4425 6729 ต่อ 102 , 0 4425 2555   Download 1350.17 Kb  [26/11/64 14:34]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข    Download 160.23 Kb  [8/10/64 16:25]
 •    
 • การปฐมพยาบาลทางใจ สำหรับการแพร่ระบาดของโควิด 19    [18/8/64 10:24]
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 9    [28/6/64 16:16]
 • 123456
  Next   Last
  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
  ตอบรับเข้าร่วมโครงการ Online
  facebook ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
  สำรวจความคิดเห็น
   
  คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
  ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
  แผนที่บุคลากรด้านสุขภาพจิต
  สถิติการใช้งาน
  Online 1  คน
   Count 581,939
  สไมล์โฮส.เอเชีย