Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์
 • รับเป็นเพื่อนทาง line    
 • Download    [14/9/65 14:23]
 • แบบฟอร์ม โอน/ย้าย   (205.79 Kb)  [13/9/65 8:34]
 •    
 •    
 • สถิติการฆ่าตัวตายสำเร็จเขต 9    [22/3/65 8:25]
 • การปฐมพยาบาลทางใจ สำหรับการแพร่ระบาดของโควิด 19    [18/8/64 10:24]
 • วันสุขภาพจิตโลก    [7/10/63 13:33]

 • บ้าน-พลัง-ใจ
     [20/4/63 9:11]
 • แนวทางการสร้างวัคซีนใจ

     [16/4/63 13:32]
 • 123
  Next   Last
  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
  ตอบรับเข้าร่วมโครงการ Online
  facebook ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำหลักในการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจผู้สูงอายุและเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (แห่งใหม่) จังหวัดสุรินทร์

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมด้านสุขภาพจิตระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต วันที่ 30 มกราคม 2566 ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำหลักในการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจผู้สูงอายุและเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
  12
  สำรวจความคิดเห็น
   
  คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
  ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
  ระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน กรมสุขภาพจิต
  แผนที่บุคลากรด้านสุขภาพจิต
  สถิติการใช้งาน
  Online 30  คน
   Count 767,649
  สไมล์โฮส.เอเชีย