Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
บริการ > ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์
12345678910...
Next   Last

 • ห่างกันสักพัก แต่ยังรักเหมือนเดิม [3/4/63 8:25]

 • สุขภาพจิต COVID เขต 9

  [1/4/63 16:21]

 • การดูแลใจเมื่อต้องทำงานที่บ้าน Work from home🏠
  (1) เตรียมตัวการทำงานที่บ้านตั้งแต่เนิ่นๆ
  (2) จัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสม
  (3) จัดช่วงพักสั้นๆให้ตัวเอง
  (4) ติดต่อกับคนอื่นบ้าง
  (5) มีสติตรวจสอบอารมณ์ ความคิด พฤติกรรมของตัวเองอยู่เสมอ
  [1/4/63 11:22] • ครอบครัวสุขใจปลอดภัยเมื่ออยู่บ้านด้วย 5 ได้

  [31/3/63 12:14]

 • เสริมสร้างพลังใจ❤️ ให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วย “SHOES” [31/3/63 12:13]

 • อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ [21/3/63 19:25]

 • แนวทางลดเสี่ยง เลี่ยง COVID-19 [21/3/63 19:17]

 • คำแนะนำในการดูแลจิตใจช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 [21/3/63 19:10] • กรมสุขภาพจิต แนะสถานศึกษาและสถานที่ทำงานช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง และลดการใช้ COVID-19 เป็นเรื่องกลั่นแกล้งหรือกีดกัน https://bit.ly/2uUoNiB #COVID19 #ตระะหนักไม่ตระหนก ##กรมสุขภาพจิต Download 169.01 Kb [9/3/63 9:5]

 • 3ส. ช่วยคนใกล้ตัว ดูข่าวไม่เครียด คนใกล้ตัว ดูข่าวมากแล้วเครียด รีบช่วยด้วย 3ส. “สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง” [29/1/63 8:28]
 • 12345678910...
  Next   Last