Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
12345678910...
Next   Last
 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการ เรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปี 2562 [3/1/62 8:38]
 • The development of surveillance and prevent figure on suicide by associated communities in Karbcheng ,Surin [19/7/62 15:31]
 • อสม จิตอาสา พัฒนางานสุขภาพจิต Mental health development volunteer [19/7/62 9:9]
 • พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและการป้องกันการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ The development of surveillance and prevent figure on suicide by associated communities in Karbcheng ,Surin [19/7/62 9:8]

 • “10วิธีคิด พิชิตการเลิกสุรา” [18/7/62 9:49]

 • 10 คำดี 10 คำร้าย สร้างและทำลายครอบครัวได้ [18/7/62 9:47]
 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างสุขผู้สูงอายุในชุมชน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา [26/6/62 14:0]
 • ตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างสุขผู้สูงอายุในชุมชน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ฟอร์จูน ราชพฤกษ์ [17/6/62 13:28]

 • #ข่าวกรมสุขภาพจิต วันนี้ (10/06/62) กรมสุขภาพจิต ห่วงกลุ่มวัยรุ่นเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา เสี่ยงมีภาวะซึมเศร้า และมีแนวโน้มการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น แนะคนรอบข้างใช้หลัก 3 ส.ในการป้องกันปัญหา คือ สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง และส่งต่อเชื่อมโยง https://bit.ly/2QZGLa0 [11/6/62 9:24]

 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 Mental Health in a Changing World : The New Challenges "โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต" ระหว่างวันที่ 24-26 กค.62 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส รร.ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://aimhc.dmh.go.th/ *รับลงทะเบียนทางออนไลน์เท่านั้น [11/6/62 9:21]

 • กรมสุขภาพจิต ห่วงผลข้างเคียงต่อสมองจากการใช้น้ำมันกัญชา โดยปราศจากความเข้าใจ [11/6/62 9:18]

 • กรมสุขภาพจิต แนะ 4เทคนิค ลดพฤติกรรมรุนแรงในลูกวัยรุ่น (1)ฝึกจัดการกับความโกรธ
  (2)เสริมสร้างคุณค่าให้ตนเอง
  (3)ฝึกใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา
  (4)สื่อสารพูดคุยในครอบครัวเพื่อสัมพันธภาพที่ดี
  [11/6/62 9:16]
 • 12345678910...
  Next   Last