Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
12345678910...
Next   Last

 • ตอบรับเข้าร่วมอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กและลงข้อมูลการกระตุ้นเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วย Thai Early Developmental Assessment Of intervention : TEDA4I เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา [16/1/61 11:28]

 • ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ตอบรับเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลฟื้นฟูเด็กพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ [6/12/60 14:52]

 • แบบตอบรับเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลฟื้นฟูเด็กพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ และวันที่ 5 มีนาคม 2561 [6/12/60 10:47]

 • ตอบรับเข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาข้อมูลสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2561 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ [16/1/61 11:15]

 • จังหวัดนครราชสีมา ตอบรับเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลฟื้นฟูเด็กพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้องประชุม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา [6/12/60 14:26]
 • เอกสารประกอบการบรรยาย อสม. 2561 [3/7/61 11:16]

 • กรมสุขภาพจิต เผยคนไทยป่วยซึมเศร้า 1.5 ล้านคน เน้นย้ำให้ผู้ที่มีอาการซึมเศร้าทุกคนให้พบแพทย์เพื่อรับการรักษาด้วยยาและกระบวนการแพทย์ที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มเป็นใหม่ๆ โอกาสหายมีสูง เมื่ออาการดีขึ้นเป็นปกติ สามารถดูแลตัวเองต่อได้ --> [4/6/61 15:47]

 • กรมสุขภาพจิต ห่วง “กลุ่มเด็กพิเศษ” จมน้ำหน้าร้อน ย้ำเตือนผู้ปกครองดูแลใกล้ชิด อย่าให้ลงเล่นน้ำตามลำพัง กรมสุขภาพจิต ห่วงภัยเด็กจมน้ำในช่วงฤดูร้อนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กป่วยจิตเวชหรือเด็กกลุ่มพิเศษ ได้แก่ สมาธิสั้น ออทิสติก เด็กสติปัญญาบกพร่อง เด็กที่มีภาวะบกพร่องการเรียนรู้ ซึ่งคาดว่ามีประมาณ 8 แสนคนทั่วประเทศ เป็นกลุ่มเสี่ยงจมน้ำได้ง่าย ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษ อย่าให้ลงเล่นน้ำตามลำพัง เนื่องจากเด็กร้องขอความช่วยเหลือไม่เป็น ขณะให้เด็กเล่นน้ำ ผู้ปกครองควรอยู่ใกล้ๆ เพื่อช่วยเด็กได้ทันท่วงที [11/4/61 11:27]

 • กรมสุขภาพจิต เผยข่าวดี ผลวิจัย“นวดแผนไทย”ลดอาการซึมเศร้าได้ 100 % เตรียมขยายผลลงชุมชนทั่วไทย กรมสุขภาพจิต เผยข่าวดี!!! การรักษาโรคซึมเศร้า ผลการวิจัยนวดแผนไทยของ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ฯอุบลราชธานี พบว่าลดอาการซึมเศร้าของผู้ป่วยลงได้ร้อยละ 100 ทำให้หาย/ทุเลาสูงถึงร้อยละ 83.3 ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ เตรียมขยายผลลงชุมชนทั่วประเทศ และทำเป็น YouTube สาธิตการนวด พร้อมทั้งเตรียมจับมือประเทศออสเตรเลีย และญี่ปุ่น พัฒนาด้านวิชาการวิจัยระดับนานาชาติในปี 2561-2563 ย้ำเตือนประชาชนสังเกตสัญญาณโรค อาทิ อารมณ์เศร้าซึม หดหู่ หากมีนานเกิน 2 สัปดาห์ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา ควรรีบปรึกษาแพทย์ หรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรี [18/3/61 16:11]
 • ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 [13/3/61 10:56]
 • รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน [13/3/61 10:54]
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี [13/3/61 10:53]
 • 12345678910...
  Next   Last