Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
บริการ > ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์
12345678910...
Next   Last


 • เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ Service Plan เขตสุขภาพที่ ๙

  เรื่อง การบูรณาการแผนพื้นฟูจิตใจหลังวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-2019)

  เขตสุขภาพที่ ๙ ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

  ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

  ทางระบบ Teleconference ผ่านโปรแกรม Cisco Webex

  [23/5/63 15:32]
 • วัคซีนใจ สู้ภัย COVID -19 [20/5/63 10:5]


 • บ้าน-พลัง-ใจ
  [20/4/63 9:11]

 • แนวทางการสร้างวัคซีนใจ

  [16/4/63 13:32]

 • การสร้างวัคซีนใจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน

  [13/4/63 14:7]

 • สังคมไทยไปต่อได้ถ้าใจไม่ป่วย กรมสขภาพจิต x Roza

  ท่ามกลางความกังวลกับสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ หลายคนคงมีคำถามมากมายว่า เราจะต่อสู้กับช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้อย่างไร เมื่อไหร่มันจะผ่านพ้นไป แล้วเราควรจะคิดหรือทำอะไรกันแน่
  วันนี้ กรมสุขภาพจิตและโรซ่า อยากชวนคุณเปิดใจ แล้วค้นหาคำตอบและวิธีดูแลใจของเราจากคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับ
  #แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน #สังคมไทยไปต่อได้ถ้าใจไม่ป่วย #ใจไม่ป่วย #กรมสุขภาพจิต #Roza
  [8/4/63 13:39]

 • แบบสอบถามเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  วัตถุประสงค์
  1.เพื่อประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะนำ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ในประชาชนไทย ตลอดเดือนเมษายน 2563
  2.เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิผลในการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  กระทรวงสาธารณสุขจะรายงานผลการสำรวจให้ทราบตลอดเดือนเมษายน 2563
  คำตอบของท่านจะช่วยให้การแก้ปัญหาการระบาดของโรคได้ผลมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยเท่านั้น
  [8/4/63 13:27]

 • สังคมไทยไปต่อได้ ถ้าคนไทยใจไม่ป่วย

  ช่วงเวลานี้จิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราทุกคนควรหมั่นดูแลสุขภาพใจตัวเองไม่ให้ป่วยแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤติไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน 
  #โควิด19 #COVID19 #ROZA
  [8/4/63 10:37]

 • ห่างกันสักพัก แต่ยังรักเหมือนเดิม [3/4/63 8:25]

 • สุขภาพจิต COVID เขต 9

  [1/4/63 16:21]

 • การดูแลใจเมื่อต้องทำงานที่บ้าน Work from home🏠
  (1) เตรียมตัวการทำงานที่บ้านตั้งแต่เนิ่นๆ
  (2) จัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสม
  (3) จัดช่วงพักสั้นๆให้ตัวเอง
  (4) ติดต่อกับคนอื่นบ้าง
  (5) มีสติตรวจสอบอารมณ์ ความคิด พฤติกรรมของตัวเองอยู่เสมอ
  [1/4/63 11:22]
 • 12345678910...
  Next   Last