Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์
 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการ เรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปี 2562    [3/1/62 8:38]
 • 5 สัญญาณเตือน เสี่ยงฆ่าตัวตาย ในโลกโซเชียล    [8/10/62 10:7]
 • ปฐมพยาบาลทางใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม พายุโพดุล ด้วย 3 ส. จาก กรมสุขภาพจิต    [24/9/62 13:39]
 • “10วิธีคิด พิชิตการเลิกสุรา”    [18/7/62 9:49]
 • 10 คำดี 10 คำร้าย สร้างและทำลายครอบครัวได้    [18/7/62 9:47]
 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างสุขผู้สูงอายุในชุมชน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา    [26/6/62 14:0]
 • #ข่าวกรมสุขภาพจิต วันนี้ (10/06/62) กรมสุขภาพจิต ห่วงกลุ่มวัยรุ่นเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา เสี่ยงมีภาวะซึมเศร้า และมีแนวโน้มการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น แนะคนรอบข้างใช้หลัก 3 ส.ในการป้องกันปัญหา คือ สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง และส่งต่อเชื่อมโยง https://bit.ly/2QZGLa0    [11/6/62 9:24]
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 Mental Health in a Changing World : The New Challenges "โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต" ระหว่างวันที่ 24-26 กค.62 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส รร.ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://aimhc.dmh.go.th/ *รับลงทะเบียนทางออนไลน์เท่านั้น    [11/6/62 9:21]
 • 1234
  Next   Last
  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
  facebook ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการกระตุ้นพัฒนาการ และลงข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วย Thai Early Developmental Assessment for Intervention : TEDA4I เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2563
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพอำเภอต้นแบบในเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2563

  ทีม MCATT โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 พร้อมทีมสหวิชาชีพ เข้าร่วมปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรอง ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

  ทีม MCATT โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์และศูนย์สุขภาพจิตที่9 พร้อมทีมสหวิชาชีพ เข้าร่วมปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรอง งานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในการออกเมรุ และพระราชทานเพลิงศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
  12
  สำรวจความคิดเห็น
   
  คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
  ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
  แผนที่บุคลากรด้านสุขภาพจิต
  สถิติการใช้งาน
  Online 16  คน
   Count 361,880
  สไมล์โฮส.เอเชีย