Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิณสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา    [24/8/61 9:28]
 • กรมสุขภาพจิต เผยคนไทยป่วยซึมเศร้า 1.5 ล้านคน เน้นย้ำให้ผู้ที่มีอาการซึมเศร้าทุกคนให้พบแพทย์เพื่อรับการรักษาด้วยยาและกระบวนการแพทย์ที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มเป็นใหม่ๆ โอกาสหายมีสูง เมื่ออาการดีขึ้นเป็นปกติ สามารถดูแลตัวเองต่อได้ -->    [4/6/61 15:47]
 • กรมสุขภาพจิต ห่วง “กลุ่มเด็กพิเศษ” จมน้ำหน้าร้อน ย้ำเตือนผู้ปกครองดูแลใกล้ชิด อย่าให้ลงเล่นน้ำตามลำพัง กรมสุขภาพจิต ห่วงภัยเด็กจมน้ำในช่วงฤดูร้อนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กป่วยจิตเวชหรือเด็กกลุ่มพิเศษ ได้แก่ สมาธิสั้น ออทิสติก เด็กสติปัญญาบกพร่อง เด็กที่มีภาวะบกพร่องการเรียนรู้ ซึ่งคาดว่ามีประมาณ 8 แสนคนทั่วประเทศ เป็นกลุ่มเสี่ยงจมน้ำได้ง่าย ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษ อย่าให้ลงเล่นน้ำตามลำพัง เนื่องจากเด็กร้องขอความช่วยเหลือไม่เป็น ขณะให้เด็กเล่นน้ำ ผู้ปกครองควรอยู่ใกล้ๆ เพื่อช่วยเด็กได้ทันท่วงที    [11/4/61 11:27]
 • กรมสุขภาพจิต เผยข่าวดี ผลวิจัย“นวดแผนไทย”ลดอาการซึมเศร้าได้ 100 % เตรียมขยายผลลงชุมชนทั่วไทย กรมสุขภาพจิต เผยข่าวดี!!! การรักษาโรคซึมเศร้า ผลการวิจัยนวดแผนไทยของ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ฯอุบลราชธานี พบว่าลดอาการซึมเศร้าของผู้ป่วยลงได้ร้อยละ 100 ทำให้หาย/ทุเลาสูงถึงร้อยละ 83.3 ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ เตรียมขยายผลลงชุมชนทั่วประเทศ และทำเป็น YouTube สาธิตการนวด พร้อมทั้งเตรียมจับมือประเทศออสเตรเลีย และญี่ปุ่น พัฒนาด้านวิชาการวิจัยระดับนานาชาติในปี 2561-2563 ย้ำเตือนประชาชนสังเกตสัญญาณโรค อาทิ อารมณ์เศร้าซึม หดหู่ หากมีนานเกิน 2 สัปดาห์ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา ควรรีบปรึกษาแพทย์ หรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรี    [18/3/61 16:11]
 • แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต หน่วยงานที่ให้บริการ : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9    [26/2/61 13:6]
 • ดาวน์โหลด เอกสารโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561    [8/12/60 15:41]
 • เอกสารโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุ ทางสุขภาพในโรงเรียนคู่เครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปีงบประมาณ 2561    [24/11/60 12:7]
 • ดาวโหลดเอกสารนำเสนอนโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560 - 2561    [9/11/60 15:44]
 • 1234
  Next   Last
  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

  โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพในโรงเรียนคู่เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปีงบประมาณ 2561

  โครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561

  โครงการอบรมแกนนำชมรมผู้สูงอายุในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 4

  โครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์
  12
  สำรวจความคิดเห็น
   
  คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
  ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
  แผนที่บุคลากรด้านสุขภาพจิต
  สถิติการใช้งาน
  Online 21  คน
   Count 276,971
  สไมล์โฮส.เอเชีย