Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์

 • บ้าน-พลัง-ใจ
     [20/4/63 9:11]
 • แนวทางการสร้างวัคซีนใจ

     [16/4/63 13:32]
 • การสร้างวัคซีนใจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน

     [13/4/63 14:7]
 • สังคมไทยไปต่อได้ถ้าใจไม่ป่วย กรมสขภาพจิต x Roza

  ท่ามกลางความกังวลกับสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ หลายคนคงมีคำถามมากมายว่า เราจะต่อสู้กับช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้อย่างไร เมื่อไหร่มันจะผ่านพ้นไป แล้วเราควรจะคิดหรือทำอะไรกันแน่
  วันนี้ กรมสุขภาพจิตและโรซ่า อยากชวนคุณเปิดใจ แล้วค้นหาคำตอบและวิธีดูแลใจของเราจากคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับ
  #แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน #สังคมไทยไปต่อได้ถ้าใจไม่ป่วย #ใจไม่ป่วย #กรมสุขภาพจิต #Roza
     [8/4/63 13:39]
 • แบบสอบถามเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  วัตถุประสงค์
  1.เพื่อประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะนำ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ในประชาชนไทย ตลอดเดือนเมษายน 2563
  2.เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิผลในการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  กระทรวงสาธารณสุขจะรายงานผลการสำรวจให้ทราบตลอดเดือนเมษายน 2563
  คำตอบของท่านจะช่วยให้การแก้ปัญหาการระบาดของโรคได้ผลมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยเท่านั้น
     [8/4/63 13:27]
 • 123456
  Next   Last
  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
  ตอบรับเข้าร่วมโครงการ Online
  facebook ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
  สำรวจความคิดเห็น
   
  คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
  ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
  แผนที่บุคลากรด้านสุขภาพจิต
  สถิติการใช้งาน
  Online 1  คน
   Count 403,598
  สไมล์โฮส.เอเชีย